16 Godzin, 2 Dni

BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW- jako skuteczne narzędzie strategii sprzedaży i siły konkurencyjności na rynku

4 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia:
  -zapoznanie z procesem budowania lojalnych postaw klientów oraz inf. nt budowania systemów lojalnościowych
  -pokazanie w jaki sposób strategia budowania lojalności klientów może stanowić sposób zyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz budowania wizerunku Firmy
  -rozwój umiejętności dotyczących profesjonalnej obsługi klienta oraz radzenia sobie z trudnymi klientami i sytuacjami
  -rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacji , asertywności i negocjacji z klientami
  -poznanie mechanizmów skutecznych zasad budowania relacji z klientami oraz efektywnych systemów lojalnościowych
  -przybliżenia mechanizmów oraz zasad wdrażania programów lojalnościowych

 • Klient jako kluczowy element aktywów w Firmie
  Zależność między klientem, ilością klientów, wartością transakcji a wynikami Firmy?
  Czynniki sukcesu firmy i efektywnego handlowca/sprzedawcy
  Lojalność wobec marki i wobec produktu? Czym ją mierzyć i jak stymulować?
  Zaufanie, lojalność wobec Firmy miarą sukcesu Firmy i pozycji na rynku
  Przyczyny oraz elementy ryzyka skutkujące utratę klientów
  Co ułatwia ,a co utrudnia pozyskiwanie

 • TAK-imienny dla każdego uczestnika szkolenia

 • - ćwiczenia indywidualne i grupowe
  - wykład interaktywny
  - mini wykład
  - wymiana doświadczeń
  - feedback
  - mini prezentacja
  - dyskusja interaktywna
  -burza mózgów
  -energizery

 • - menedżerowie
  -pracownicy działów obsługi
  - Kierownicy salonów i sklepów
  - właściciele firm i ich zastępcy
  -szefowie departamentów
  -dyrektorzy oddziałów, filii
  -pracownicy call center
  -pracownicy biur obsługi klienta
  - area managerowie
  - dyrektorzy handlowi
  -brand managerowie
  -key account managerowie
  -doradcy klientów biznesowych /bankowość, finanse, ubezpieczenia/
  - dyrektorzy ds. sprzedaży
  - kierownicy i specjaliści ds. reklamy i promocji sprzedaży
  -osoby zainteresowane problematyką komunikacji i budowania systemów lojalnościowych
  -osoby zainteresowane poprawą swoich umiejętności w komunikacji i budowania relacji klientowskich
  -osoby zainteresowane poprawa funkcji zarządczych sprawowanych w zespole pod kątem skuteczności w zakresie budowania relacji
  -osoby zainteresowane doskonaleniem, poprawą oraz uskutecznieniem metod i narzędzi w procesie budowania relacji i lojalności klientów
  -osoby zainteresowane problematyką budowania lojalności klientów, budowania relacji i zaufania w procesach biznesowych, wdrażania systemów partnerskich, promocji i systemów rabatowych
  -osoby zainteresowane poznaniem skutecznych zasad budowania lojalności i zaufania w relacjach biznesowych z klientami oraz problematyką programów partnersko lojalnościowych

 • 4900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Krzysztof Maraszek- trener, coach, praktyk biznesu, wieloletnie doświadczenei zawodowe-menedżerskie w obszarach sprzedaży i zarzadzania sprzedażą w handlu i usługach oraz w obszarze bankowo finansowym, pasjonat coachingu i odkrywania nowych możliwości.

Szkolenia o podobnej tematyce