0 Godzin, 2 Dni

Budowania zespołu z elementami zarządzania zmianą

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • rozwijanie umiejętności prognozowania działania i jego następstw

  w perspektywie czasowej pracy w grupach społecznych i niespołecznych,

  » przygotowanie do wykonywania zadań w grupie oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych przynależnych wymianie transakcyjnej w organizacji Poczta Polska,

  » wykształcenie umiejętności samokontroli i decentracji interpersonalnej

  (tu: oceny sytuacji z perspektywy osób w niej uczestniczących)

  w wysoko konfliktogennej sytuacji wprowadzania zmiany,

  » rozwijanie kompetencji z zakresu empatii normatywnej w procesie wprowadzania

  zmian organizacyjnych,

  » uformowanie czynności nawykowych niezbędnych do sprawnego

  i konstruktywnego wykonywania pracy w grupach w warunkach zmiany.

 • 1. Informowanie o zmianie - rola lidera (np. kierownika zespołu) przy wprowadzaniu
  zmiany:
  » Reguły komunikowania perswazyjnego.
  » Facylitacja vs próżniactwo społeczne.
  » Błędy w komunikowaniu (tzw. błędy empatii i błędy spostrzegania społecznego).
  » Modele prowadzenia rozmów i sposoby prezentacji.
  » Strategia przygotowywania spotkań grupowych.
  2. Budowanie zespołów społecznych i niespołecznych:
  » Percepcja, empatia, decentracja i predykcje społeczne.
  » Klasyfikacja uczestników grup (tu: typy umysłów wg Cz. Nosala).
  3. Opór wobec zmian.
  » Źródła oporu grupowego.
  » Manipulowanie oporem.
  » Przeciwdziałanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian.
  4. Zmiana jako sytuacja konfliktogenna.
  » Klasyfikacja pracowników ze względu na sposób przyswajania zmian.
  » Fazy wprowadzania zmian.
  » Stres a oczekiwanie zmiany (tu: rola dezinformacji jako zmiennej destabilizującej proces
  wprowadzania zmian).
  » Metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych wynikających
  z indywidualnego i zbiorowego oporu wobec zmian.
  5. Doskonalenie organizacji - wstęp do budowania stabilnej polityki informacyjnej firmy.
  » Zarządzanie procesem internalizacji zmian w organizacji.
  » Modelowanie i kontrolowanie scenariuszy zmian.

 • 1. Informowanie o zmianie - rola lidera (np. kierownika zespołu) przy wprowadzaniu

  zmiany:

  » Reguły komunikowania perswazyjnego.

  » Facylitacja vs próżniactwo społeczne.

  » Błędy w komunikowaniu (tzw. błędy empatii i błędy spostrzegania społecznego).

  » Modele prowadzenia rozmów i sposoby prezentacji.

  » Strategia przygotowywania spotkań grupowych.

  2. Budowanie zespołów społecznych i niespołecznych:

  » Percepcja, empatia, decentracja i predykcje społeczne.

  » Klasyfikacja uczestników grup (tu: typy umysłów wg Cz. Nosala).

  3. Opór wobec zmian.

  » Źródła oporu grupowego.

  » Manipulowanie oporem.

  » Przeciwdziałanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian.

  4. Zmiana jako sytuacja konfliktogenna.

  » Klasyfikacja pracowników ze względu na sposób przyswajania zmian.

  » Fazy wprowadzania zmian.

  » Stres a oczekiwanie zmiany (tu: rola dezinformacji jako zmiennej destabilizującej proces

  wprowadzania zmian).

  » Metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych wynikających

  z indywidualnego i zbiorowego oporu wobec zmian.

  5. Doskonalenie organizacji - wstęp do budowania stabilnej polityki informacyjnej firmy.

  » Zarządzanie procesem internalizacji zmian w organizacji.

  » Modelowanie i kontrolowanie scenariuszy zmian.  interaktywny wykład, studium przypadków, symulacje, indywidualne metody testowe,

  ćwiczenia w grupach.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce