0 Godzin, 0 Dni

BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA czyli UMIEJĘTNOŚĆ MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zasadniczym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do zarządzania zgodnego z wymogami human relations oraz podejścia sytuacyjnego nakierowanych na optymalną motywację pracowników i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Zostanie to osiągnięte poprzez:

  •dostarczenie wiedzy na temat psychologicznych podstaw zachowań ludzi w sytuacji pracy; w tym zapoznanie uczestników z różnorodnymi teoriami motywacji;

  •wykształcenie umiejętności motywowania pracowników w zależności od ich indywidualnych potrzeb i kształtowania optymalnego modelu relacji międzyludzkich w organizacji.

 • 1.Wprowadzenie - tradycyjne i nowoczesne podejście do "potencjału ludzkiego" firmy:
  •human relations - przełom w zarządzaniu;
  •założenia menedżera na temat ludzi - teoria X i teoria Y (McGregor)
  2.Co motywuje ludzi do działania? - psychologiczna analiza potrzeb człowieka
  •klasyfikacja potrzeb H.A. Murraya;
  •teoria hierarchii potrzeb wg A. Maslowa i jej zastosowanie w środowisku pracy.
  3.Co nas zniechęca? Co powoduje satysfakcję w pracy?
  •Model czynników motywujących i demotywujących - praktyczne zastosowanie badań F. Herzberga;
  •co możemy zastosować na naszym stanowisku? - realistyczne instrumenty motywacyjne;
  •między ideałem a rzeczywistością - motywacja w polskim środowisku pracy na tle zachodniej kultury biznesu.
  4.Sposoby motywowania pracowników - podejście indywidualne
  •mechanizm dysonansu poznawczego i jego wykorzystanie;
  •zastosowanie "teorii oczekiwań" Vrooma;
  •właściwe stosowanie nagród i kar;
  •zaangażowanie w cele i wzmacnianie samodzielności [empowerment];
  •uczenie i rozwój pracownika (coaching i mentoring);
  •rzetelne ocenianie.
  5.Typowe błędy w motywowaniu personelu i jak ich uniknąć.

 • Zaświadczenie Ukończenia Kursu

 • •Szkolenie ma formę ćwiczeń indywidualnych i grupowych wzbogaconych mikrowykładami.

  •Stymulująca metoda prowadzenia zajęć opiera się na dynamicznej interakcji uczestników z trenerami zgodnie z nowoczesnymi zasadami efektywnego nabywania nowych umiejętności i wykształcania właściwych postaw w kontaktach interpersonalnych.

  •Zajęcia praktyczne rejestrowane są kamerą video i interpretowane przez uczestników przy pomocy trenerów.

  •Firma EXBIS wykorzystuje oryginalne materiały i formy szkoleniowe sprawdzone w trakcie realizacji kilkuset kursów prowadzonych dla wiodących instytucji gospodarczych.

  •Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują przejrzyste materiały służące jako przewodnik w praktyce zawodowej.

 • Osoby zajmujące stanowiska kierownicze wszystkich szczebli lub przewidziane do objęcia takich stanowisk w przyszłości; pracownicy działów personalnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kształtowanie stosun-ków międzyludzkich w firmie.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Bogdan Siewierski

Doktor socjologii, wykładowca uniwersytecki. Od 1991 roku prowadzi profesjonalne szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, struktur komunikacyjnych, procesów decyzyjnych i planowania strategicznego dla instytucji bankowych. Współtwórca programu dydaktycznego Szkoły Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim. Tłumacz publikacji fachowych i kursów z zakresu zarządzania i obsługi klienta prowadzonych przez konsultantów brytyjskich i amerykańskich. Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej prowadził badania w zakresie kulturowych podstaw zarządzania na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (USA). Jako konsultant i szkoleniowiec wspomagał proces wprowadzania systemów ocen pracowniczych dla kilku międzynarodowych koncernów (m.in. LexisNexis, SGL, Dycerhoff) i banków działających w Polsce. Współtwórca programu dydaktycznego Szkoły Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim. Prezes Firmy Edukacyjnej Exbis. Największe wyzwania: 1. przygotowanie pracowników Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za procesy zjednoczeniowe z Unią Europejską (zob. rekomendacje na stronie internetowej); 2. wspomaganie zarządów dużych banków polskich do negocjacji konsolidacyjnych; 3. trenowanie negocjatorów odpowiedzialnych za dobre wyniki sprzedażowe; 4. praca z osobami na różnych stanowiskach, dla których niezbędny jest wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych. PhD in sociology, lecturer at the Institute of Work and Organisation Sociology at the University of Silesia in Katowice. Since 1992 has been delivering professional training in human resource management, negotiation, communication structures, decision-making and strategic planning. Co-author of the syllabus for the School of Management at the Silesian University. Translator of professional publications and interpreter on training courses in management delivered by British and American consultants. As the holder of a research grant given by The Kosciuszko Fund, he carried out research on cultural foundations of management at the University of Michigan in Ann Arbor, USA. President of Exbis, Educational Company.

Aleksandra Skwara

Szkolenia o podobnej tematyce