16 Godzin, 2 Dni

BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W OPARCIU O WARTOŚCI - NARZĘDZIA SKUTECZNEGO MENEDŻERA

9 600,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowatorskim oraz efektywnym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem - zarządzaniem poprzez wartości (ZPW), które wpływa na postawy wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla hierarchii, jaki zajmują w organizacji, jak również wypracowanie narzędzi niezbędnych do implementacji tej metody w organizacji.

 • 1. WARTOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA I W ORGANIZACJI
  W organizacjach często mówi się o wartościach, ale nie uświadamia się pracownikom, że wartości towarzyszą nam przez całe życie oraz jaka jest rola tych wartości dla każdego człowieka i firmy.
  • Wartości w życiu prywatnym i zawodowym (dyskusja moderowana)
  o Wpływ wartości na człowieka,
  o Istotne wartości dla firmy „nieśmiertelnej” (ćwiczenia, praca w grupach)
  • Jak to zrobili inni i jakimi metodami odkryć wartości dla swojej firmy
  o Wyselekcjonowane przykłady funkcjonowania ZPW w organizacji (mini wykład, dyskusja moderowana).
  2. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU W ZARZĄDZANIU PRZEZ WARTOŚCI
  Uczestnicy maja możliwość zapoznania się z przebiegiem procesu ZPW oraz działaniami istotnymi z punktu widzenia wdrażania zarządzania przez wartości.
  • Etapy procesu „zarządzania przez wartości” (prezentacja i mini wykład),
  • Rola menadżera w ZPW (analiza case study dot. zgłoszenia menadżerowi przypadku molestowania seksualnego w firmie - praca w grupach - zakończona prezentacją uzyskanych wyników dotyczących roli i postawy menadżera, znaczenia standardów postępowania itp.),
  • Rola komunikacji w zarządzaniu przez wartości („do trzech razy sztuka” - gra mająca na celu uświadomienie uczestnikom szkolenia, znaczenia komunikacji oraz tego w jaki sposób komunikować by było wiadomo „o co chodzi”),
  • Korzyści i zagrożenia ZPW, („burza mózgów” praca w dwóch zespołach mająca na celu odkrycie pozytywów i negatywów „zarządzania przez wartości”).
  3. PODSUMOWANIE
  • Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników
  • Action Plan – co mogę zrobić w mojej firmie? (praca własna)

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Podczas szkolenia zostanie zastosowany trening wykorzystujący wszystkie modalności: wzroku, słuchu, kinestezji i emocji, w myśl zasady – minimum wykładu maksimum ćwiczeń.

  Podczas szkolenia uczestnicy będą brali udział w dyskusjach moderowanych przez trenera, symulacjach, ćwiczeniach, będą analizować specjalnie wyselekcjonowane „case study’s” czyli przypadki z życia wzięte, które pozwolą uczestnikom na wyciągnięcie właściwych wniosków w procesie szkolenia.

 • Członkowie zarządu, menedżerowie wyższego i średniego szczebla, członkowie rady etyki, zespoły interwencyjne, związki zawodowe, członkowie rad pracowniczych, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą.

 • 4800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 9600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Małgorzata Czajer-Puchalska

Szkolenia o podobnej tematyce