16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Brygadzista, mistrz, mały menedżer

Białystok Termin pewny 1 290,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 290,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Szczecin Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatów, bo tak należy nazwać to spotkanie (70% czasu to ćwiczenia) jest rozwój wiedzy brygadzisty, mistrza w zakresie:

  wspierania, motywowania i budowania zespołu,

  wyboru najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,

  analizy przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,

  doskonalenia postawy asertywnej,

  skutecznych metod zarządzania czasem.

 • Przywództwo – osobowość lidera

  Menadżer – pozytywy – negatywy
  Style zarządzania a moi pracownicy
  Budowanie wizerunku przywódcy

  Budowanie relacji międzyludzkich

  Zasady procesu komunikacji.
  Dobre i złe nawyki komunikacyjne.
  Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji.

  Budowanie pozytywnego wizerunku.

  Techniki wywierania wpływu.
  Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
  Budowanie i motywowanie zespołu
  Motywy postępowania
  Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
  skuteczne przekazywanie poleceń
  kontrola
  pochwała vs. (motywująca) nagana
  Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania

  Rozwijanie postawy asertywnej

  Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
  Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).
  Czynniki hamujące asertywność.
  Rozwijanie postawy asertywnej
  praca z „hamulcami” asertywności,
  budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie

  Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowniczego

  5S
  System sugestii
  5x Dlaczego?
  Praca w małych grupach

 • dyplom effect group

 • Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń) - stanowi o atrakcyjności tej formy podnoszenia kwalifikacji i cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku.

 • Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

 • 1 290,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Tomasz Pachoł

Tomasz Pachoł trener, konsultant z ponad 24-letnim doświadczeniem • wieloletni praktyk – od 1990 roku przez 10 lat związany z branżą produkcyjną m.in. Dyrektor Zakładu w Zielonogórskich Fabrykach Mebli, Dyrektor Dz. Jakości i Kontroli Wewnętrznej w Univex, Dyrektor Centrum Logistycznego w Quercus. Line worker w Coca Cola. • od 14 lat prowadzi projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze, • od 8 lat ściśle współpracuje z firmą szkoleniową Effect Group, • specjalizuje się w projektach dla branży produkcyjnej, zarówno filii międzynarodowych koncernów jak i polskich przedsiębiorstw, • przeprowadził ok. 4000 godz. lekcyjnych szkoleń dla kadry managerskiej z branży produkcyjnej, • w jego szkoleniach wzięło udział ponad 1500 managerów, • otrzymuje wysokie oceny swojej dzięki czemu dla klientów realizuje zazwyczaj wielomiesięczne lub wieloletnie cykle szkoleniowe,

Szkolenia o podobnej tematyce