8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Błędy w sztuce medycznej

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele warsztatów:

  Przygotowanie uczestników na zmiany ustawowe dotyczące odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego.
  Poznanie i pomoc we wdrożeniu nowoczesnych narzędzi zarządzania ryzykiem powstania szkód ze zdarzeń medycznych.
  Efektywniejsze stosowanie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sektora medycznego, w tym zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych.

 • 08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
  09.00 Rozpoczęcie szkolenia

  Systematyka błędów medycznych i zdarzeń medycznych

  Systematyka błędów medycznych i zdarzeń medycznych.
  Analiza ryzyka powstania błędu medycznego i przykłady najczęstszych zdarzeń
  Nowoczesne systemy zarządzania rykiem błędu medycznego na podstawie doświadczeń amerykańskich, niemieckich i skandynawskich
  Najnowsze zmiany prawa w zakresie organizacji prokuratury oraz likwidacji Komisji Wojewódzkich

  Odpowiedzialność cywilnoprawna, wina organizacyjna i odpowiedzialność deliktowa w odniesieniu do błędów medycznych

  Odpowiedzialność cywilnoprawna i jej dominacja
  Wina jako podstawa odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za błędy medyczne
  Wina organizacyjna i inne postaci winy występujące w praktyce podmiotów medycznych
  Zasady odpowiedzialności deliktowej i ich zastosowanie w odniesieniu do błędów medycznych
  Bezprawność działania lekarza i innych a okoliczności wyłączające
  Związek przyczynowo skutkowy – problemy dowodowe

  Wyliczenie odszkodowania z tytułu szkody osobowej powstałej z błędu medycznego

  Koszty leczenia poszkodowanego w świetle zmian orzecznictwa SN
  Zadośćuczynienie i możliwość zastosowania hipotezy dyferencyjnej
  Prezentacja systemu HBT, system ICF i inneSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego
  Zmiana charakteru prawnego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej rodziny zmarłego
  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń medycznych

  Umowa ubezpieczenia jako metoda transferu ryzyka utraty mienia i odpowiedzialności cywilnej
  Funkcje umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  System obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu błędów medycznychSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Ustalenie sumy gwarancyjnej i sposób zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego
  Zakres i ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu obowiązkowym
  Oferta ubezpieczeń dobrowolnych odpowiedzialności cywilnej lekarzy
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali z tytułu zdarzeń medycznych

  17.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Otrzymywane po zakończeniu szkolenia.

 • Szkolenie jest prowadzone przy pomocy systemu Mind Mapping (map pamięci) efektywnie wspomagającego rozumienie i zapamiętywanie. Materiał jest prezentowany na licznych przykładach z praktyki ubezpieczeniowej oraz adwokackiej. Mile widziana jest aktywność słuchaczy na zajeciach poprzez zadawanie pytań i stawianie kwestii problemowych.

 • Szkolenie adresowane jest do:

  lekarzy
  pielęgniarek
  fizjoterapeutów
  osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów
  osób zarządzających podmiotami leczniczymi

dr Paweł Sikora

dr nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w firmach ubezpieczeniowych. Odbył liczne praktyki i staże zagraniczne. Autor licznych publikacji naukowych i popularnych o tematyce prawnej i ubezpieczeniowej.
Jest partnerem w kancelarii prawnej. Stale współpracuje z gazetą Rzeczpospolita, Dziennik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy oraz Ogólnopolski Przegląd Medyczny.

Szkolenia o podobnej tematyce