16 Godzin, 2 Dni

Biuro zarządu w spółce kapitałowej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Biuro Zarządu stanowiące swoiste „centrum dowodzenia” firmy odpowiedzialne jest za jej sprawne funkcjonowanie, relacje z otoczeniem oraz zapewnienie skutecznej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółek. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania biura, ze szczególnym uwzględnieniem:

  - roli, zadań i uprawnień osób odpowiedzialnych za jego skuteczne prowadzenie

  - formalno-prawnych wymogów i ograniczeń w zakresie funkcjonowania organów spółki

  - procedur obiegu dokumentów w spółce i sposobów eliminowania błędów formalno-prawnych w dokumentacji

  - zasad postępowania i działania biura w sytuacjach kryzysowych  Wskażemy:

  - jak skutecznie zarządzać i organizować pracę w biurze?

  - jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy Zarządem a innymi organami spółki

  i inwestorami?

  - jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?

  - jaki wpływ na sprawne funkcjonowanie Biura Zarządu ma komunikacja wewnątrz firmy?

  - jak kreować pozytywny wizerunek firmy i budować dobre relacje z mediami?

  - jak można wykorzystać nowoczesną technologię wirtualną w pracach Biura Zarządu?  Przedstawimy m.in.:

  - zmiany prawa spółek istotne dla Biura Zarządu

  - regulacje wewnętrzne spółek - regulaminy i uchwały

  - przykładowe protokoły z posiedzeń organów spółek

  - procedury i standardy związane z prawidłowym przeprowadzeniem posiedzeń RN i WZ

 • 1. Awnie działające biuro zarządu „okiem prawnika”
  2. Case study: „ile mogą kosztować zaniechania w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji”
  3. Praktyczne aspekty działania spółki kapitałowej i biura jej zarządu
  4. Case study: czy zmiana regulaminu organizacyjnego spółki może prowadzić do automatycznego wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej?
  5. Wzajemne relacje organów spółki kapitałowej
  6. Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
  7. Case study: „jak sprzedać działkę prezesowi?”
  8. Biuro zarządu a zmiany członków zarządu
  9. Rola biura zarządu w organizacji i przebiegu posiedzeń organów władz spółki
  10. Protokoły z posiedzeń – zasady sporządzania
  11. Case study: omówienie przykładów protokołów poszczególnych organów spółek
  12. Działania biura zarządu w sytuacji kryzysowej – czyli jak postępować „gdy mleko się już rozlało”?

  Rabaty:
  10% rabat przy zgłoszeniu do 11 stycznia 2007 r.
  5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Wykłady wzbogacone zostaną o liczne przykłady praktyczne oraz studia przypadków z zakresu organizacji i koordynacji działań w spółkach kapitałowych.

 • 1480 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjaliści i praktycy z danego zakresu tematycznego

Szkolenia o podobnej tematyce