0 Godzin, 0 Dni

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Jak poprawić szybkość obsługi celnej i bezpieczeństwo swoich towarów?

więcej terminów () mniej terminów
 • 24 października 2011 r.  Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska oraz Izba Celna

  w Poznaniu, zapraszają na spotkanie:  pt. Jak poprawić szybkość obsługi celnej i bezpieczeństwo swoich towarów?  Bezpieczeństwo w międzynarodowym łańcuchu dostaw, wykorzystanie standardów GS1 w zgłoszeniu celnym AEO (upoważniony podmiot gospodarczy, przedsiębiorca).  Spotkanie obejmuje:  - zasady uzyskania świadectwa AEO (Upoważniony Przedsiębiorca),

  - tryb postępowania audytowego - przystąpienie do uzyskania statusu AEO (Upoważniony Przedsiębiorca),

  - ułatwienia zawiązane z e-cłem,

  - procedury uproszczone (rozliczenie podatku vat w imporcie),

  - wykorzystanie standardów GS1 w zgłoszeniu celnym,

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.gs1pl.org/szkolenie

 • Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadectwo i otrzymać certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO:

  - świadectwo AEOC - uproszczenia celne,
  - świadectwo AEOS - bezpieczeństwo i ochrona,
  - świadectwo AEOF - uproszczenia
  celne/bezpieczeństwo i ochrona.

  Przedstawiona zostanie procedura uzyskanie statusu AEO. Uzyskanie certyfikatu przynosi ogromne korzyści, wpływa na obniżenie kosztów działalności firm oraz na uproszczenie procedur celnych. Podnosi również rangę przedsiębiorstwa, które posiadając świadectwo AEO staje się bardziej wiarygodne, dla partnerów handlowych oraz dla organów celnych.

  W części spotkania poświęconej wykorzystaniu standardów GS1 w systemach celnych poruszone zostaną następujące kwestie:

  - identyfikacja jednostek logistycznych i przesyłek (identyfikatory SSCC – Serial Shipping Container Code, GSIN – Global Shipment Identification Number, GINC – Global Identifiaction for Consignment)
  - przykłady zastosowań standardów GS1 w pilotażowych wdrożeniach,
  - autentykacja produktowa z wykorzystaniem standardów GS1.

Szkolenia o podobnej tematyce