6 Godzin, 1 Dni

Bezpieczne korzystanie z komputera z elementami prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Propozycja szkolenia przeznaczona jest dla wszystkich, użytkowników końcowych systemów komputerowych, którzy chcą w bezpieczny sposób korzystać z komputera i zasobów Internetu. Na szkoleniu omawiane są wszelkie zagrożenia wynikające z niewiedzy użytkownika, począwszy od zagrożeń w sieci po zagrożenia wynikające z niezastosowania polityki bezpieczeństwa w firmie lub też niestosowania jej przez pracowników na co dzień.

 • Harmonogram szkolenia:


  1. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

  2. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w instytucjach administracji publicznej.

  3. Bezpieczeństwo w zakresie użytkownika końcowego
  a) wykorzystanie sprzętu komputerowego,
  b) polityka haseł,
  c) blokowanie komputera – eliminacja nieautoryzowanego dostępu do stacji roboczej,
  d) dodatkowa ochrona- wygaszacze ekranu z hasłem, hasła w systemach Bios,
  e) bezpieczeństwo fizyczne danych przetwarzanych, składowanych,
  f) szyfrowanie danych przetwarzanych jak i składowanych jako ochrona przed nieautoryzowanym dostępem,
  g) szyfrowanie transmisji danych zawierających treści poufne,
  h) zasady bezpiecznego wykorzystania zasobów Internetu, korzystanie z serwisów,
  i) www, komunikatorów, zasobów sieciowych,

  4. Ustawa o ochronie danych osobowych, [ustawa ODO 1997].
  a) założenia zastosowanie
  5. Pozostałe akty prawne w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  b) Ustawa o rachunkowości [1994]
  c) Ustawa o ochronie informacji niejawnych [ustawa OIN 1999]
  d) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ustawa PAiPP 1994]
  e) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [ustawa SUS 1998]
  f) Ustawa o podpisie elektronicznym [ustawa PE 2001]
  g) Ustawa Kodeks Karny [k.k. 1997]

  6.Zagrożenia w sieci.
  a) zagrożenia socjotechniczne,
  b) udostępnianie zasobów osobom nieuprawnionym,
  c) pobieranie nielegalnego oprogramowania, plików chronionych prawem autorskim,
  d) wirusy, trojany, rootkit, oprogramowanie spyware,
  e) sposoby wykrywania, eliminacji, redukcji zagrożeń,


  7.Dobre praktyki bezpiecznego używania komputerów w instytucjach administracji publicznej.

  8. Własność intelektualna, prawa autorskie, piractwo.
  a) podstawowe definicje,
  b) własność intelektualna w aspekcie praw autorskich,
  c) rodzaje piractwa komputerowego,
  d) piractwo komputerowe, metody przeciwdziałania , zwalczania, zarys możliwości technicznych oraz prawnych,
  e) regulacje prawne odnoszące się praw autorskich, konsekwencje, zakres odpowiedzialności, odpowiedzialność cywilna oraz karna.

  9.Instytucje chroniące prawa autorskiego w Polsce, zakres działalności, kompetencje.

  10.Zasady właściwego wykorzystania oprogramowania.
  a) EULA – definicja, określenie warunków korzystania z oprogramowania,
  b) dokumenty zarządzania oprogramowaniem, prawne możliwości ochrony własności,
  c) intelektualnej w urzędach publicznych,
  d) zasady przechowywania atrybutów legalności oprogramowania,
  e) zasady instalowania, usuwania oprogramowania,
  f) efektywne zarządzanie oprogramowaniem,
  g) dobre praktyki,

  11. Egzamin (opcjonalnie).

 • 690 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener ACS DAGMA

Szkolenia o podobnej tematyce