8 Godzin, 8 Dni

grupa max. 12

Bezpieczeństwo przetwarzania danych w jednostce - aspekt prawny

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji publicznej, firma prywatnych, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych, którzy zajmują się przetwarzaniem danych w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych.
  Korzyści ze szkolenia:

  Ugruntowanie wiedzy posiadanej oraz zdobycie nowej w obszarze związanym z ochroną informacji w jednostce oraz przetwarzaniem danych osobowych w aspekcie prawnym.
  Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

  Umiejętność samodzielnego opracowywania polityki bezpieczeństwa, prowadzenia audytu wewnątrz jednostki w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych. Uczestnicy szkolenia nabiorą również wiedzy pozwalającej na prowadzenie szkolenia pracowników wewnątrz ich jednostek.

 • 1. Pojęcie danych w rozumieniu przepisów prawa.
  2. Czym jest informacja?
  3. Jakie dane w jednostce należy chronić?
  4. Ochrona danych osobowych w jednostce – podstawy prawne.
  5. Czym jest polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych?
  6. Miejsce ABI i ASI w ochronie danych osobowych.
  7. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
  8. Dane osobowe, a prywatność osoby fizycznej – różnice.
  9. Informacja publiczna prawo obywatela i obowiązek organu – podstawa funkcjonowania.
  10. Zasady udzielania informacji publicznej:
  - tryb,
  - terminy,
  - wyłączenia.
  11. Informacja przetworzona, a interes publiczny.
  12. Informacja publiczna, a BIP.

 • Analiza orzecznictwa
  Analiza przypadku (Case Study)
  Dyskusja
  Pytania i odpowiedzi
  Rozwiązywanie kazusów
  Wykład z prezentacją

 • Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji publicznej, firma prywatnych, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych, którzy zajmują się przetwarzaniem danych w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marcin Sobota - Z wykształcenia prawnik od ponad czterech lat związany z samorządem terytorialnym. Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego.
W pracy w samorządzie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje prowadzone przez gminę.
Specjalizuje się w gospodarce nieruchomościami, prawie prasowym oraz ochronie danych osobowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu swojej specjalizacji.
Jego szkolenia są zawsze przygotowane w sposób rzetelny i konkretny, a wiedzę przekazuje w dostępny i fachowy sposób.
Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, gospodarką nieruchomościami i prawem cywilnym. Zajmuje się min. przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz analizą możliwości pozyskiwania nieruchomości w zakresie najmu lub dzierżawy na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Szkolenia o podobnej tematyce