180 Godzin, 0 Dni

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych w specjalności Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.  Studia te przeznaczone są w szczególności dla kadr cywilnych i służb mundurowych pracujących lub zamierzających podjąć pracę w strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego, w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych przedstawicielstwach Polski.  Słuchacze otrzymują rzetelną, usystematyzowaną i kompleksowo obejmującą problematykę bezpieczeństwa narodowego i wiedzę, oraz praktyczne umiejętności z zakresu problematyki związanej z procesem podejmowania decyzji w ramach reagowania kryzysowego.

 • - terroryzm międzynarodowy,
  - cyberterroryzm i terroryzm militarystyczny,
  - strategia i taktyka organizacji terrorystycznych,
  - obrona narodowa,
  - organizacja zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych,
  - geografia bezpieczeństwa narodowego,
  - zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa,
  - teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego,
  - instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego,
  - polityka bezpieczeństwa,
  - analiza i synteza systemowa,
  - strategia bezpieczeństwa,
  - środowisko bezpieczeństwa,
  - psychologiczne aspekty bezpieczeństwa,
  - prawne aspekty bezpieczeństwa,
  - profilaktyka bezpieczeństwa: edukacja, wywiad i kontrwywiad,
  - stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe.

Szkolenia o podobnej tematyce