8 Godzin, 1 Dni

BestPractice Live- Najlepsze praktyki zarządzania i organizacji produkcji General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., Gliwice

więcej terminów () mniej terminów
 • Dlaczego warto wybrać warsztaty?

  „Kto chce liczyć sie na rynku przedsiębiorstw światowej klasy, musi dysponować kompleksowym systemem, który integruje wszystkie funkcje w przedsiębiorstwie oraz angażuje własnych pracowników, dostawców i klientów. To, co odróżnia średnie przedsiębiorstwa od tych najlepszych, tylko w niewielkim stopniu zależy od technicznych szczegółów produkcyjnych, a przede wszystkim od konsekwencji we wdrażaniu systemu”.

  Martin Haas, Zarząd Staufen AG  W związku z powyższym w procesie wytyczania strategii p[pomocna jest wizyta w przedsiębiorstwie BestPractice.

  Best Practice Live – Aby uczyć się od Najlepszych!  Korzyści z uczestnictwa w warsztatach

  1.Poznanie :

  >Struktury i organizacji GM Global Manufacturing Systems - wdrożenie Lean Manufacturing

  > Działania efektywnego systemu produkcyjnego Lean Manufacturing w GM

  > Przykładów najlepszych praktyk Lean:

  - Wizualizacja,

  - Elektroniczny system kanban,

  - Just-in-sequence (dostawy sekwencyjne)

  - Just-in-time,

  - Standaryzacja,

  - Policy Deployment.  2.Wymiana doświadczeń z ekspertami na temat:

  >Planowania, wdrażania i monitorowania systemów produkcyjnych Lean Manufacturing,

  >Filozofii i struktury systemów ciągłego doskonalenia – Continuous Improvement,

  >Korzyści implementacji narzędzi Lean Manufacturing,

  >Rozwiązywania problemów.

 • Program warsztatów:
  1.Wprowadzenie
  2.Prezentacja firmy GMMP Opel i firmy Staufen
  3.Wprowadzenie do koncepcji Lean
  4.System produkcyjny General Motors
  5.Best Practice Live - najlepsze praktyki zarządzania na hali montażu samochodów Opel – wizyta na hali produkcyjnej
  6.Podsumowanie wizyty i dyskusja
  7.Rola kierownictwa w ciągłym doskonaleniu

  Podczas wizyty w przedsiębiorstwie GMMP zapewnione są dwie przerwy kawowe oraz jedna przerwa obiadowa.

 • BestPractice ... zobacz na żywo

  ... Systematyczny transfer Know-how z praktyki

  ... Metody i narzędzia wzrostu produktywności

  ... Wymiana doświadczeń z ekspertami

  i przedstawicielami innych przedsiębiorstw

  ... Rozpoznanie potrzeby działań oraz projektów

  wdrożeniowych

  ... Koncepcje konkretnych etapów procesów

  wdrożeniowych

 • Kadra kierownicza i wspierająca z obszarów produkcji, jakości i logistyki.Lucjan Kornicki

Szkolenia o podobnej tematyce