6 Godzin, 1 Dni

Badanie wypadków przy pracy problemy w dochodzeniu powypadkowym

więcej terminów () mniej terminów
 • Od 13 grudnia 2006 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 23.11.2006 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

  Rozporządzenie na nowo określa:

  - Skład zespołu powypadkowego

  · czynności, jakie powinien wykonać zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku,

  · na co należy zwrócić uwagę podczas oględzin miejsca wypadku,

  · nowe zasady zbierania informacji od poszkodowanego i świadków wypadku (UWAGA: nie ma już możliwości przesłuchiwania),

  · jakie dokumenty z postępowania powinny zostać sporządzone (nowy wzór rejestru wypadków, protokoły z rozmów z poszkodowanym i świadkami).  Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej umiejętności przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego, szczególny nacisk kładąc na:

  - określenie wszystkich przyczyn wypadku

  - opracowania wniosków profilaktycznych, które zapobiegną powstaniu podobnych zdarzeń w przyszłości.

 • 1. Jakie zdarzenia, przez kogo i komu podlegają zgłoszeniu?
  2. Jakie są formy zgłoszenia wypadku?
  3. Jakie obowiązki i na kim wiążą się z zabezpieczeniem miejsca wypadku?
  4. Jakie skutki może spowodować niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia?
  5. Tryb powoływania i skład zespołu powypadkowego.
  6. Jaka jest rola SIP w zespole powypadkowym?
  7. Na czym polegają czynności wstępne zespołu powypadkowego?
  8. Kto i w jakich sytuacjach powołuje specjalistów?
  9. Od kogo i kiedy należy zebrać informacje o zdarzeniu?
  10. Jak postąpić przy braku świadków zdarzenia?
  11. Kto i na podstawie jakich przesłanek decyduje o zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek przy pracy?
  12. Wypadek czy zachorowanie, a może wypadek w drodze do lub z pracy?
  13. Jakie są praktyczne skutki opisu wypadku?
  14. Jak prawidłowo określić przyczyny wypadku?
  15. Odpowiedzialność za zaistnienie wypadku - jak określić winnych zaistnienia wypadku?
  16. Czym się kierować opracowując wnioski i ustalenia powypadkowe?
  17. Jakie problemy mogą się pojawić w sporządzeniu dokumentacji wypadku?
  18. Statystyczna karta wypadku a dane w protokole powypadkowym
  19. Jakie jest prawne znaczenie protokołu powypadkowego?
  20. Problemy z poszkodowanym, pracodawcą, ZUS, PIP.

 • Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

 • seminarium

Dorota Majewska

Szkolenia o podobnej tematyce