18 Godzin, 3 Dni

Badanie autentyczności dokumentów, prawo bankowe, formy należytego wykonania umowy (weksel, gwarancje bankowe itp.)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • nauka praktycznej wiedzy z zakresu prawa bankowego oraz badania autentyczności dokumentów

 • W trakcie trzydniowego warsztatu uczestnicy uczą się :
  • Jak rozpoznawać autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość klienta, dokumentów firmowych wraz z podstawami grafologii
  • Poznają Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - zakres regulacji
  • Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek (weksel in blanco, hipoteka, zastaw według kodeksu cywilnego i zastaw rejestrowy, poręczenie według prawa cywilnego i poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja

 • Warsztatowa liczebność grupy 15 osób

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za Wdrażanie i Zarządzanie Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Uczestnikami szkolenia najczęściej są pracownicy urzędów zatrudnieni w obsłudze funduszy unijnych, w tym zarządzaniem procesem absorpcji środków w ramach RPO.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Agnieszka Lisak

Ma 33 lata z wykształcenia jest prawnikiem. W 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym.


Do 12.2005 roku zajmowała się obsługą podmiotów gospodarczych, min. takich jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j. w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.


Współpracowała z członkami komisji sejmowej do spraw 'Zmiany ustawy o wykonywaniu zawodu adwokata i o zmianie niektórych innych ustaw'.


Firmy dotychczas szkolone m.in.: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Elektrownia Bełchatów S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PKO Bank Polski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy S.A., General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o.

Szkolenia o podobnej tematyce