24 Godzin, 3 Dni

Badania penetracyjne PT 3

Korbielów Trwa nabór 4 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawodowe i może uprawniać do:
  Doboru techniki i metody badania
  Określania ograniczeń w stosowaniu metody badania
  Nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia
  Opracowywania i zatwierdzanie pisemnych instrukcji i procedur badań nieniszczących
  Wykonywania i nadzorowania badań
  Zestawienia i raportowania wyników badań
  Przyjęcia pełnej odpowiedzialności za laboratorium badawcze lub ośrodek egzaminacyjny i personel
  Interpretowania norm, przepisów, specyfikacji i procedur
  Zapewnienia wytycznych dla personelu badań nieniszczących na wszystkich stopniach kwalifikacji

 • Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia PT 2
  Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2
  Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego
  Redagowanie procedur badania
  Praca z normami i przepisami – interpretacja niejednoznacznych zapisów
  Aspekty bezpieczeństwa badania
  Dyrektywa 2014/68/UE

  Normy związane:
  EN ISO 9712, EN ISO 12706, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISO 3059, EN ISO 17635, EN ISO 23277, ENSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, ENSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, ENSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, ENSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  UWAGA! Cena szkolenia nie obejmuje opłaty za egzamin w wysokości 1750 zł netto.

 • Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 • Szkolenie skierowane jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje o 3. stopień i posiadać certyfikat kompetencji w metodzie penetracyjnej, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kierownicy laboratoriów NDT, pracownicy działów kontroli jakości przewidziani do wykonywania nadzoru nad badaniami oraz dokumentacją z badań, właściciele i pracownicy firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

 • 4 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Group

Szkolenia o podobnej tematyce