0 Godzin, 0 Dni

BADANIA MARKETINGOWE PLANOWANIE, METODY, ANALIZA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy pomocnej przy samodzielnym przygotowaniu i przeprowadzeniu badań rynku. Przekazywane informacje oraz ćwiczenia pozwolą opanować podstawowe standardy badań marketingowych. Kurs prowadzony jest z nastawieniem na opanowanie umiejętności praktycznych dopasowanych do potrzeb określonego przedsiębiorstwa. Program obejmuje wszystkie etapy procesu badawczego od planowania, poprzez realizację, analizę wyników do przygotowania raportu z badań. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla bezpośrednich projektantów i wykonawców badań rynku, a więc menedżerów i pracowników działów marketingu.
    Podstawowe zagadnienia: proces badawczy i jego etapy, metody badań, dobór próby, kwestionariusz – zastosowania i sposoby budowy różnego typu kwestionariuszy i innych narzędzi badawczych, analiza i raport z badań – metody analizy wyników badań oraz danych zastanych, zasady i sposoby przygotowania raportów i prezentowania wyników.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce