0 Godzin, 0 Dni

Autorytet a efektywność w zarządzaniu

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1.Analiza przekonań dotyczących kierowania ludźmi

  2.Wypracowanie modelu efektywnego menedżera

  3.Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania różnych strategii myślenia i działania pracowników

  4.Dostarczenie wiedzy o sposobach wykorzystania tych różnic w zarządzaniu

  5.Ćwiczenie technik wpływania na pracowników w celu osiągnięcia oczekiwanych działań

  6.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Przekonania związane z rolą menedżera
  ¨Struktura i rozwój przekonań
  ¨Piramida świadomości.
  ¨Techniki zmiany przekonań
  ¨Mechanizm modelowania
  ¨Wartości a relacja z podwładnymi

  Reguły prawidłowego formułowania celu.
  ¨Hierarchia celów.
  ¨Cele osobiste a cele zawodowe.
  ¨Pułapki w wytyczaniu celów

  Autorytet a władza
  ¨Mityczne uzasadnienie władzy
  ¨Schematy związane ze sprawowaniem władzy
  ¨Mechanizmy obronne w odpowiedzi na władzę
  ¨Techniki radzenia sobie z oporem

  Autorytet oparty na wiedzy - przekazywanie wiedzy fachowej
  ¨Przekaz bezpośredni a odkrywający
  ¨Trening umiejętności a presja sytuacyjna
  ¨Nadawanie znaczenia jako sposób wykorzystania własnych doświadczeń
  ¨Rozpoznawanie strategii myślenia partnera
  ¨Wykorzystanie strategii myślenia partnera dla tworzenia nowych perspektyw rozwoju zawodowego

  Autorytet oparty na indywidualizacji oddziaływań w zarządzaniu
  Rozpoznawanie schematów percepcyjnych pracowników.
  ¨Dominujący kanał zmysłowy.
  ¨Stosunek do czasu.
  Rozpoznawanie schematów motywacyjnych.
  ¨Kierunek motywacji.
  ¨Umiejscowienie poczucia kontroli.
  Dobór właściwych narzędzi wpływu w zależności od zidentyfikowanych schematów

  Jak wpływać na zachowanie pracownika?
  ¨Ingracjacja
  ¨Autoprezentacja pozytywna
  ¨Odwoływanie się do społecznych dowodów słuszności
  ¨Wykorzystywanie reguł wzajemności
  ¨Wykorzystywanie zasady zaangażowania i konsekwencji

  Budowanie kontaktu interpersonalnego z pracownikiem
  ¨Dystans a zbliżenie w relacji z podwładnym
  ¨Błędy w budowaniu kontaktu
  ¨Bariery komunikacyjne
  ¨Techniki formułowania komunikatów perswazyjnych

  Sytuacje trudne w zarządzaniu
  ¨Definiowanie zakresu trudności
  ¨Przeprogramowywanie własnego doświadczenia w kontakcie z podwładnym
  ¨Identyfikacja własnych schematów trudnego podwładnego
  ¨Określanie wzorów przekonywania
  ¨Przewartościowanie
  ¨Techniki kierowania zmianą zachowań

 • Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatu, metodami uczestniczącymi. Umożliwiają one aktywne nabywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz jednoczesne włączanie ich na bieżąco w system posiadanej wiedzy i doświadczeń. Zastosowanie metod interaktywnych, wymagających osobistego kontaktu między członkami grupy stwarza również optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach poczucia zaangażowania i otwartości pozwalających na wymianę doświadczeń.  Proponujemy zastosowanie następujących metod szkoleniowych:  -symulacje sytuacji zawodowych

  -ćwiczenia indywidualne

  -ćwiczenia w parach i małych grupach

  -moderowana dyskusja

  -mini-wykłady

  -treningi z kamerą VHS

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wszyscy trenerzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem trenerskim i praktycznym doświadczeniem w zakresie tematów prowadzonych przez siebie szkoleń

Szkolenia o podobnej tematyce