8 Godzin, 1 Dni

AUTOPREZENTACJA Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW GŁOSOWYCH

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów


 • • Praktyczne przećwiczenie umiejętności planowania i przeprowadzania prezentacji na forum publicznym;

  • Poznanie metod wykorzystywania przestrzeni, gestów, głosu, sprzętów audiowizualnych jako rekwizytów prezentacyjnych;

  • Nauka świadomego korzystania z głosu jako znaczącego kreatora naszego wizerunku;

  • Przećwiczenie w praktyce zachowań autoprezentacyjnych.


 • Zakres tematyczny:
  • Pierwsze komunikacyjne wrażenie
  • Typy nadawcy i odbiorcy, sześć zmysłów odbiorcy.
  • Mowa ciała – gesty i ruch w trakcie wystąpień;
  • Sposoby eliminacji stresu;
  • Swoboda głosowa – dynamizm, dykcja, akcentowanie, modulowanie głosem;
  • Wygląd zewnętrzny w autoprezentacji – cenne propozycje prosto od telewizyjnego stylisty, a także o wpływie kolorów na nasz wygląd, ubiór i makijaż;
  • Warsztatowy sprawdzian umiejętności wykorzystywania wszystkich elementów autoprezentacji podczas różnych form komunikacji publicznej.


 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Zajęcia przyjmują formę treningu aktywnego, mini-wykładów, nagrań wideo i na dyktafon, ćwiczeń praktycznych, case study i prezentacji • Osoby występujące przed audytorium, a także osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności prezentacyjne w różnych sytuacjach.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener i wykładowca doświadczony w organizacji i prowadzeniu warsztatów, treningów, szkoleń i gier menedżerskich.

Szkolenia o podobnej tematyce