20 Godzin, 2 Dni

Autoprezentacja i asertywność w pracy handlowca

390,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • CEL SZKOLENIA:  * Nabycie prawidłowych umiejętności prezentacji i autoprezentacji

  * Zwiększenie skuteczności i wiarygodności osobistej

  * Zapoznanie się, uświadomienie sobie oraz wzmocnienie swoich mocnych stron

  * Poznanie i praca nad słabymi stronami

  * Zwiększenie pewności siebie

  * Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z klientem

  * Nabycie umiejętności otwartego wyrażania swoich uczuć, opinii i potrzeb

  * Poznanie technik asertywności

 • W trakcie warsztatu zostaną wykorzystane testy psychologiczne pozwalające poznać mocne i słabe strony uczestników szkolenia w kontekście pracy handlowca.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny raport.

  Ważne!!! Każdy uczestnik szkolenia przed odbyciem warsztatów wypełnia ankietę pozwalającą poznać trenerom potrzeby szkoleniowe i zdiagnozować obecny stan wiedzy i umiejętności. Na podstawie tych informacji będą dobierane ćwiczenia warsztatowe.

 • GRUPA DOCELOWA:  * osoby zajmujące się bezpośrednim kontaktem z klientem

  * osoby zajmujące się sprzedażą usług/produktów

  * osoby zamierzające rozpocząć prace jako handlowcy

  * osoby zamierzające podnieść swoje kompetencje, zwiększyć pewność siebie

 • 390 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

PROWADZENIE:Psycholog/ Trener* Absolwentka Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

* Autorka i realizator wielu programów szkoleniowo rozwojowych dla firm.

* Obecnie pracuje jako zewnętrzny trener i konsultant personalny.

* Odbyła liczne szkolenia z zakresu negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży.

* Doświadczenie w obsłudze klienta zdobywała m.in. w TPSA.Socjolog/Trener* Absolwenta socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

* Posiada bardzo duże doświadczenie w kontakcie z klientem.

* Współtworzy i prowadzi m.in. szkolenia z zakresu komunikacji, obsługi klienta.

* Doświadczenie zdobywała podczas przygotowywania wielu konferencji, debat oraz wywiadów.

Szkolenia o podobnej tematyce