7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

AUTOMOTYWACJA DLA MENEDŻERÓW trening motywacji wewnętrznej: jak zwiększyć własną efektywność i skutecznie realizować cele - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę:
  Technikach automotywacji (m.in.: Matryca Eisenhowera, metoda salami, metoda Kaizen)
  Źródłach motywacji oraz związanych z nimi korzyściach i ograniczeniach.
  Sposobach rozpoznawania i korygowania swoich źródeł motywacji
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Rozpoznawania ewentualnych konfliktów motywacyjnych.
  Wzmacniania swojej wiary w siebie i samoświadomości.
  Skutecznej realizacji celów.
  Kształtowania postawy nastawionej na rozwiązanie zamiast na problem.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Automotywacją, czyli wydobywaniem, utrzymywaniem i wzmacnianiem motywacji wewnętrznej.
  Poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych.
  Wytrwałością w realizacji celów.
  efektywnością zawodową i osobistą

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników.

  10:00 – 11:10 Moduł I. WPROWADZENIE

  Planowanie a działanie.
  Problemy decyzyjne współczesnego człowieka.
  Koncepcje motywacji i automotywacji.
  Sztuka świadomych wyborów.
  11:10 – 13:00 Moduł II. MOTYWACJA

  W jaki sposób możemy się codziennie motywować?
  Źródła konfliktów motywacyjnych – praca z przekonaniami.
  Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.
  Podtrzymywanie wysokiej samooceny i sposoby budowania pewności siebie w automotywacji.
  Profilaktyka radzenia sobie z emocjami.
  13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

  14:00 – 15:40 Moduł III. NAJLEPSZE TECHNIKI AUTOMOTYWACJI

  Między innymi techniki:
  Kij czy marchewka?
  Matryca Eisenhowera.
  Syndrom Niagary a metoda salami.
  Metoda Kaizen.
  Pozostałe techniki.
  Moje motywatory.
  Co u mnie działa, co nie działa i dlaczego?
  Trudne sytuacje i problemy.
  Stworzenie indywidualnego planu działania.
  15:40 – 16:00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • Dyplom

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Menedżerowie, szefowie.
  Osoby, które chcą skutecznie realizować cele przy jednoczesnej satysfakcji z działania.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce