32 Godzin, 0 Dni

AutoCAD - poziom I

1 250,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • AutoCAD to program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania. Stanowi on doskonałe środowisko graficzne oferujące: możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych, zaawansowane komendy edycyjne oraz wielorakie narzędzia obróbki i podglądu grafiki.

 • - Wiadomości wstępne Wprowadzenie do pracy z programem: tworzenie nowego rysunku, rola szablonów, konfiguracja środowiska pracy, sposoby wprowadzania komend. Podstawowe obiekty rysunkowe: okrąg, łuk, linia.... Sposoby wprowadzania współrzędnych, pomoce rysunkowe: ortho, snap. Wykorzystanie punktów charakterystycznych obiektów. Zapis rysunku w wybranym formacie. Edycja: usuwanie, przenoszenie, kopiowanie obiektów.
  - Rysunek na płaszczyźnie Wykorzystanie „uchwytów” w szybkiej edycji obiektów. Kreślenie polilinii, multilinii, splajnów. Szablony, kreskowanie przekrojów, system warstw. Tworzenie i wstawianie bloków.
  - Edycja rysunku Zaawansowane komendy edycyjne i opcje selekcji obiektów, grupowanie, modyfikacje cech obiektów (rodzaj linii, przynależność do warstwy, kolor, itp.) oraz ich punktów charakterystycznych, dekompozycja obiektów złożonych.
  - Pozyskiwanie informacji od AutoCAD’a – odległość między punktami, obwód, pole powierzchni.
  - Wymiarowanie wymiary liniowe, kątowe. Wymiarowanie średnicy, promienia; odnośnik, zmienne wymiarowe, style wymiarowania, modyfikacja wymiarów
  - Wydruk, adaptacja AutoCAD’a do potrzeb użytkownika Rzutnie w przestrzeni modelu i przestrzeni papieru. Komponowanie wydruku. - Definiowanie skrótów komend, adaptacja menu, slajdy, biblioteka slajdów.

 • certyfikat AutoDesk

 • warsztaty

  case-study

  ćwiczenia

 • 1250 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy AutoDesk

Szkolenia o podobnej tematyce