16 Godzin, 2 Dni

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Szkolenie przygotuje Audytorów lub Kontrolujących do właściwej oceny systemu zamówień publicznych oraz zasad weryfikowania każdego postępowania. Zamawiający dowiedzą się jak prawidłowo powinien wyglądać system udzielania zamówień, jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udoskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co przyczyni się do zminimalizowania błędów w tym zakresie, zmniejszy ryzyko korekt i kar nakładanych przez instytucje kontrolne.

  Wykonawcy z kolei zostaną zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak ocenić prawidłowość działań Zamawiających i co zrobić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych – wszystko to zwiększy ich szanse na pozyskanie zamówienia i poprawne złożenie oferty.

  Wszyscy Uczestnicy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

 • Program szkolenia:
  1. Powitanie i Sprawy organizacyjne
  Prezentacja trenera i Uczestników szkolenia
  Poznanie oczekiwań Słuchaczy i celów szkolenia
  Prezentacja materiałów szkoleniowych
  Harmonogram zajęć – ustalenie zasad komunikacji
  2. Ogólne zagadnienia dotyczące samego audytu
  Definicje i rola audytu w dziedzinie zamówień publicznych
  Audyt a kontrola – różnice i podobieństwa
  Audyt a kontrola zarządcza sprawowana w zakresie zamówień publicznych
  3. Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych
  Zjawiska systemowe
  Tzw. „Ucieczka z systemu zamówień publicznych”
  Błędna interpretacja przepisów
  Czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
  Działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
  Nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych
  Ograniczanie konkurencji
  4. Audyt systemu zamówień publicznych
  Ocena organizacji udzielania zamówień publicznych
  Ocena zasobów kadrowych
  Ocena organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych
  Ocena procesu planowania zamówień publicznych
  Ocena wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień publicznych
  Ocena systemu szkoleń w zakresie zamówień publicznych
  Ocena monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych
  Ocena sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych
  5. Audyt przygotowania postępowania
  Wadliwe przygotowanie procedury udzielania zamówienia publicznego
  Ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia
  Ocena prawidłowości oszacowania wartości zamówienia
  Ocena prawidłowości doboru procedury zamówienia
  Ocena organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  6. Audyt przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Ocena poprawności ogłoszenia o zamówieniu
  Ocena poprawności specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Ocena komunikacji z Wykonawcami
  Ocena procedury wyjaśnień i zmiany siwz
  Ocena poprawności zmiany ogłoszeń
  7. Ocena poprawności dokonywania czynności:
  Weryfikacji rażąco niskiej ceny ,
  Wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp.
  Poprawienia omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp.
  Wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp.
  Wezwania do złożenia uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp.
  Weryfikacja oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  Weryfikacja oceny ofert
  Ocena czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego
  Ocena czynności poprzedzających zawarcie umowy
  8. Audyt wybranych czynności w ramach innych procedur otwartych i zamkniętych.
  Przetarg ograniczony.
  Negocjacje z ogłoszeniem.
  Zamówienie z wolnej ręki.
  Negocjacje bez ogłoszenia.
  Licytacja i aukcja elektroniczna.
  Dialog konkurencyjny.
  9. Audyt czynności dokumentowania postępowania
  Ocena poprawności dokumentowania,
  Ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  10. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzie przydatnych w ocenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  11. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.
  12. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia
  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 9.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.
  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl
  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Audytorów, Kontrolujących, Zamawiających a także Wykonawców chcących sprawdzić prawidłowość działań przy udzielaniu zamówień publicznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce