16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce.

6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji. Audyt wewnętrzny jest prowadzony w różnorodnym otoczeniu prawnym, kulturowym w organizacjach różniących się między sobą celami, wielkością, złożonością oraz strukturą stąd też potrzeba dopasowania uznanych standardów audytu wewnętrznego do danej organizacji niezależnie od sektora czy też branży. Podstawowym celem standardów wytworzonym przez IIA (ang. The Institute of Internal Auditors) jest m.in.:

  • Określenie podstawowych zasad praktyki audytu wewnętrznego z perspektywy audytora i potrzeb organizacji.
  • Wyznaczenie ramowych zasad wykonywania i upowszechniania szerokiego zakresu audytu wewnętrznego skoncentrowanego na dostarczanie korzyści i wartości dodanej dla organizacji.
  • Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności audytu wewnętrznego.
  • Przyczynienie się do usprawniania procesów i działalności operacyjnej organizacji.

  Dodatkowym celem warsztatów szkoleniowych jest poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, jako praktyczne uzupełnienie standardów IIA.

  Skuteczne wdrożenie audytu wewnętrznego wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania metodyki wdrożenia standardów wspomagających realizację celów organizacji.

  Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego pogłębią Państwo wiedzę merytoryczną oraz udoskonalą umiejętności praktyczne z zakresu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji.

 • I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  Omówienie głównych elementów warsztatów.

  II. WPROWADZENIE DO TEORII AUDYTU.
  Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych organizacji audytorskich.
  Aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego.
  Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej.
  Zakres i rodzaje audytu.
  Status i rola audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym.
  Relacje audytor a osoby audytowane.
  Audyt a kontrola zarządcza.

  III. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY AUDYTU I KONTROLI.
  Rodzaje standardów.
  Standardy kontroli finansowej.
  Standardy audytu wewnętrznego.
  Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa lub kontrola zewnętrzna.

  IV. WARSZTAT AUDYTORSKI - PLANOWANIE AUDYTU.
  Planowanie roczne.
  Ocena roczna.
  Planowanie zadania audytowego.

  V. REALIZACJA ZADANIA AUDYTOWEGO – WARSZTATY SYMULACYJNE.
  Etapy realizacji zadania audytowego.
  Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej.
  Narady w trakcie audytowania.
  Techniki prowadzenia badań.
  Dobór próby w procesie badań audytowych.
  Wdrażanie zaleceń.
  Czynności sprawdzające.

  VI. DOKUMENTACJA AUDYTU.
  Bieżące akta audytu.
  Stałe akta audytu.
  Dokumenty i inne materiały dowodowe.
  Sprawozdanie z audytu.

  VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
  Definicja ryzyka.
  Metodyka zarządzania ryzykiem.
  Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  Hierarchizacja ryzyka.
  Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.

  VIII. FUNKCJA PREWENCYJNA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM.
  Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
  o Brainstorming - burza mózgów.
  o Technika delficka.
  o Porównania analogii.
  o Metoda Crawforda.
  o Analiza drzew decyzyjnych.
  o Metody scenariuszowe.
  o Lista zagrożeń.
  o Mapa zakłóceń.
  Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka.

  IX. CZYNNIKI RYZYKA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM.

  X. WZORY WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW AUDYTOWYCH.
  Plan audytu.
  Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  Protokół narady zamykającej.
  Arkusz ustaleń.
  Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu.
  Sprawozdanie z wykonania planu audytu.
  Stanowisko audytora w sprawie nieuwzględnienia wyjaśnień.

  IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej. Podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem.
  Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • audytorzy wewnętrzni
  specjaliści współpracujący z audytorem wewnętrznym
  osoby zainteresowane tematyką audytu wewnętrznego

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Jest ekspertem w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada pkilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Szkolenia o podobnej tematyce