16 Godzin, 2 Dni

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji. Audyt wewnętrzny jest prowadzony w różnorodnym otoczeniu prawnym, kulturowym w organizacjach różniących się między sobą celami, wielkością, złożonością oraz strukturą stąd też potrzeba dopasowania uznanych standardów audytu wewnętrznego do danej organizacji niezależnie od sektora czy też branży. Podstawowym celem standardów wytworzonym przez IIA (ang. The Institute of Internal Auditors) jest m.in.:   Określenie podstawowych zasad praktyki audytu wewnętrznego z perspektywy audytora i potrzeb organizacji.

   Wyznaczenie ramowych zasad wykonywania i upowszechniania szerokiego zakresu audytu wewnętrznego skoncentrowanego na dostarczanie korzyści i wartości dodanej dla organizacji.

   Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności audytu wewnętrznego.

   Przyczynienie się do usprawniania procesów i działalności operacyjnej organizacji.  Dodatkowym celem warsztatów szkoleniowych jest poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, jako praktyczne uzupełnienie standardów IIA.  Skuteczne wdrożenie audytu wewnętrznego wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania metodyki wdrożenia standardów wspomagających realizację celów organizacji.  Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego pogłębią Państwo wiedzę merytoryczną oraz udoskonalą umiejętności praktyczne z zakresu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji.

  Korzyści dla użytkowników:

  Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku.

  Szkolenia otwarte to szansa na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznać specyfikę pracy osób pracujących w innych organizacjach.

  Uczestnicy znacznie podwyższą swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu audytu wewnętrznego.

  Szkolenie pozwoli Uczestnikom na dogłębną analizę sytuacji trudnych i nietypowych oraz przedstawienie i omówienie nieprawidłowości związanych z audytem wewnętrznym w organizacjach.

  Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 • I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  Omówienie głównych elementów warsztatów.

  II. WPROWADZENIE DO TEORII AUDYTU.
  Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych organizacji audytorskich.
  Aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego.
  Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej.
  Zakres i rodzaje audytu.
  Status i rola audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym.
  Relacje audytor a osoby audytowane.
  Audyt a kontrola zarządcza.

  III. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY AUDYTU I KONTROLI.
  Rodzaje standardów.
  Standardy kontroli finansowej.
  Standardy audytu wewnętrznego.
  Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa lub kontrola zewnętrzna.

  IV. WARSZTAT AUDYTORSKI - PLANOWANIE AUDYTU.
  Planowanie roczne.
  Ocena roczna.
  Planowanie zadania audytowego.

  V. REALIZACJA ZADANIA AUDYTOWEGO – WARSZTATY SYMULACYJNE.
  Etapy realizacji zadania audytowego.
  Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej.
  Narady w trakcie audytowania.
  Techniki prowadzenia badań.
  Dobór próby w procesie badań audytowych.
  Wdrażanie zaleceń.
  Czynności sprawdzające.

  VI. DOKUMENTACJA AUDYTU.
  Bieżące akta audytu.
  Stałe akta audytu.
  Dokumenty i inne materiały dowodowe.
  Sprawozdanie z audytu.

  VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
  Definicja ryzyka.
  Metodyka zarządzania ryzykiem.
  Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  Hierarchizacja ryzyka.
  Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.

  VIII. FUNKCJA PREWENCYJNA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM.
  Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
  o Brainstorming - burza mózgów.
  o Technika delficka.
  o Porównania analogii.
  o Metoda Crawforda.
  o Analiza drzew decyzyjnych.
  o Metody scenariuszowe.
  o Lista zagrożeń.
  o Mapa zakłóceń.
  Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka.
  IX. CZYNNIKI RYZYKA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM.

  X. WZORY WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW AUDYTOWYCH.
  Plan audytu.
  Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  Protokół narady zamykającej.
  Arkusz ustaleń.
  Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu.
  Sprawozdanie z wykonania planu audytu.
  Stanowisko audytora w sprawie nieuwzględnienia wyjaśnień.
  IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.
  -w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długipis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej. Podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem.

  Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  audytorzy wewnętrzni

  specjaliści współpracujący z audytorem wewnętrznym

  osoby zainteresowane tematyką audytu wewnętrznego

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Jest ekspertem w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Szkolenia o podobnej tematyce