8 Godzin, 1 Dni

Audyt u dostawcy w przemyśle spożywczym jako narzędzie skutecznego nadzoru nad zagrożeniami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Definicja audytu
  Zasadność wykonywania audytów drugiej strony
  Omówienie kryteriów audytu jako źródła wymagań
  Uzasadnienie prowadzenia audytów u dostawców w przemyśle spożywczym z uwagi na odpowiedzialność producentów żywności
  Omówienie wymagań dotyczących osoby audytora
  Omówienie procesu audytu, w tym: przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia audytu
  Omówienie metod audytowania podstawowych wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz prawa dotyczącego żywności
  Omówienie wymaganej dokumentacji związanej z procesem audytu
  Przedstawienie metod prowadzenia działań poaudytowych i doskonalących – metody, podejścia, check-listy

 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 • Pracownicy działów: kontroli jakości, zapewnienia jakości lub działu zakupów, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad dostawcami w przemyśle spożywczym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzą doświadczeni i wysoko wyspecjalizowani trenerzy TÜV Rheinland Group.

Szkolenia o podobnej tematyce