16 Godzin, 2 Dni

Audyt funduszy unijnych© - warsztaty praktyczne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wstępna ocena systemów kontroli wewnętrznej. Identyfikacja ryzyka. Praktyczne wykorzystanie testów przeglądowych w identyfikacji ryzyka.
  - wywiady (sposoby formułowania pytań, osoby pytane)
  - wykorzystanie kwestionariuszy samooceny;
  - inne formy testów przeglądowych (plany kontroli; ścieżka audytu)
  Analiza ryzyka w audycie projektów z wykorzystaniem jednej z wybranych metod:
  - mapa ryzyka; metoda matematyczna; macierze ryzyka; metoda delficka.

  Przegląd przykładowych transakcji realizowanych z udziałem funduszy unijnych
  – zajęcia w grupach.

  Przegląd przykładowych transakcji realizowanych z udziałem funduszy unijnych – cd.
  Projektowanie i przeprowadzanie testów zgodności w zakresie:
  - kwalifikowalności wydatków; - prawidłowości rozliczenia; - osiągnięcia i utrzymania celów projektów.
  Identyfikacja błędów w zakresie naruszenia zasad pomocy
  Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem:
  - definiowania poziomu ryzyka; - tworzenia opinii audytorskich; - opisywania ustaleń;
  - wskazywania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości formułowania rekomendacji;

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • □ 1.305,00 złotych /z zakwaterowaniem – 2 noclegi □ 1.150,00 złotych /z zakwaterowaniem – 1 nocleg □ 995,00 złotych /bez zakwaterowania

Praktycy audytu

Szkolenia o podobnej tematyce