24 Godzin, 3 Dni

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg Iso 9001:2000

3,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przygotowanie Wewnętrznych Auditorów Jakości, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz u dostawców zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

  Szkolenie to jest adresowane ponadto do osób, które wdrażają, nadzorują i prezentują System Jakości przedsiębiorstwa w trakcie auditów prowadzonych przez klientów oraz auditów certyfikujących prowadzonych przez niezależne jednostki certyfikacyjne.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabywają następujące umiejętności:

  - znajomość struktury dokumentów norm serii ISO 9000:2000

  - znajomość i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000

  - przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości

  - formułowanie niezgodności

  sporządzanie raportów z auditu

 • Plan szkolenia:
  1 dzień
  1. Wprowadzenie
  2. Filozofia nowej edycji norm serii ISO 9000:2000
  3. Orientacja procesowa i podejście procesowe
  4. Budowanie Mapy Procesów- ćwiczenia
  5. Prezentacja i omówienie wyników ćwiczeń
  6. Podsumowanie najważniejszych wiadomości dnia 1

  2 dzień
  7. Przypomnienie najważniejszych wiadomości dnia 1
  8. Omówienie norm serii ISO 9000:2000
  9. Wymagania normy ISO 9001:2000 cz.1
  10. Wymagania normy ISO 9001:2000 cz.2
  11. Modelowanie procesów – ćwiczenia
  12. Prezentacja i omówienie wyników ćwiczeń
  13. Podsumowanie najważniejszych wiadomości dnia 1 i 2.

  3 dzień
  14. Przypomnienie najważniejszych wiadomości dnia 1 i 2.
  15. Audit wewnętrzny w przedsiębiorstwie
  16. Wymagania norm ISO 19011:2002 dot. auditowania cz.1
  17. Wymagania norm ISO 19011:2002 dot. auditowania cz.2
  18. Ćwiczenia dot. przygotowania i prowadzenia auditów
  19. Repetytorium wiadomości
  20. TEST
  21. Zakończenie szkolenia

 • Zaświadczenia

 • Intensywne, praktyczne zajęcia nastawione ma zdobycie maksimum wiedzy i umiejętności możliwej do natychmiastowej aplikacji w swoim miejscu pracy.

  Uczestnicy otrzymują komplet materiałów treningowych.

  Praktyka wzbogacona koniecznym wyjaśnieniem podstawowych zagadnień teoretycznych.

  Praca na konkretnych przypadkach wziętych z życia firmy.

 • - osoby wytypowane do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Jakości wg ISO 9001:2000.

  - osoby uczestniczące ze strony przedsiębiorstwa w auditach j/w prowadzonych przez klientów (audit drugiej strony) i niezależne jednostki certyfikujące (audit trzeciej strony).

 • 3 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 3 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce