0 Godzin, 0 Dni

Atuty jak rozpoznać i wykorzystać swoje talenty

4 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Udział w szkoleniu umożliwia uczestnikom pogłębienie wiedzy o sobie, o swoich osobistych zasobach własnych dobrych nawykach i cechach zachowania, w różnych kontekstach społecznych i w pełnionych rolach. Toruje to drogę poszukiwaniom sposobów pełniejszego wykorzystania naturalnych talentów w pracy.

 • Proponowane tematy:
  1.Dyskusja podstawowych pojęć, do których będziemy się odwoływać podczas warsztatu.
  2.Praca indywidualna oraz praca z doradcą, mające na celu stworzenie zbiorczej listy atutów, wraz z opisem sytuacji, w jakich się one najefektywniej sprawdzają.
  3.Tworzenie wstępnego zapisu autoportretu, który posłuży do spożądzenia ostatecznej wersji autoportretu zawierającej zapis najważniejszych talentów i osobistych zasobów.
  4.Analiza różnych obszarów życia pod kątem poziomu i możliwości wykorzystania swoich naturalnych talentów oraz analiza barier.
  5.Dyskusja i ćwiczenie różnych metod kreatywności.
  6.Analiza i planowanie – jakie atuty chcemy dalej rozwijać i jak możemy to zrealizować.
  7.W jaki sposób nastawienie na pracę nad atutami wykorzystać w praktyce zarządzania?
  8.W jaki sposób wykorzystać swoje zasoby w konkretnych wyzwaniach?

 • dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

 • Szkolenie jest realizowane metodą warsztatową, z wykorzystaniem metod uczenia i przekazu aktywizujących uczestników do zaangażowania we własne uczenie i wspieranie w uczeniu innych, takich jak:

  - krótkie prezentacje jako wprowadzenie, komentarz, podsumowanie,

  - ćwiczenia indywidualne i w zespołach

  - dyskusje i prezentacje rezultatów dyskusji

  - studia przypadków z praktyki, z życia,

  - nagrania i analiza nagrań video

  - symulacje sytuacji z życia - symulacje służące ćwiczeniu umiejętności,

  - testy, ankiety - filmy, opowieści, przypowieści,

  - indywidualne konsultacje z trenerem,

  - dynamiczne ćwiczenia pobudzające uwagę,

  oraz stała doza humoru!

 • Osoby zainteresowane wykorzystaniem swoich naturalnych talentów w obszarze funkcjonowania w organizacji.

 • 4500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 4500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zespół SOKRATES Akademia Treningu i Rozwoju

Szkolenia o podobnej tematyce