16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

Asystentka - Partner w Zarządzaniu II. Myśl jak Zespół.

Warszawa Trwa nabór 1 250,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Asystentka-Partner w Zarządzaniu II to druga część szkolenia pod tym samym tytułem. Tym razem koncentrujemy swoją uwagę na procesach kierujących Asystentkę na samodzielne działania w obszarze planowania i delegowania zadań, ale również lepszego rozumienia mechanizmów pracy w zespole oraz warunków jego efektywności. Dzięki temu Asystentka będzie lepiej radziła sobie w sytuacjach wymagających od niej wywierania wpływu na innych, rozwiązywania konfliktów, w których sama nie jest stroną, a raczej osobą delegowaną do ich rozwiązania. Na tym szkoleniu nie zabraknie również tematu podnoszącego efektywność pracy, czyli radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 • Planowanie i delegowanie zadań
  •Co to jest Zarządzanie przez Cele?
  •CEL ma być SMART – czy na pewno?
  •Jak definiować cele dla siebie i innych?
  •Wskaźniki, czyli po czym poznamy, że cel został osiągnięty?
  •Obszary do delegowania - teraz, w przyszłości-warunki do spełnienia
  •Nie wszystko i nie każdemu od razu, czyli komu, co i na jakim poziomie zaawansowania można delegować?
  •Jakie zadania motywują pracowników, a jakie wręcz przeciwnie?
  •Delegowanie zadań przez Asystentkę współpracownikom i osobom strategicznym dla firmy – czyli jak komunikować zadanie

  Wywieranie wpływu
  •Perswazja, wywieranie wpływu a może już manipulacja – jak je od siebie odróżnić?
  •Techniki wywierania wpływu przydane w pracy Asystentki w relacjach ze współpracownikami i osobami z zewnątrz

  Asystentka członkiem zespołu
  •Jaką rolę pełnię w zespole – test ról grupowych
  •Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – czy i jaki wpływ na moje decyzje ma zespół?
  •Syndrom myślenia grupowego i jego wpływ na efektywność zespołu

  Konflikt w zespole
  •definicja konfliktu w zespole
  •rodzaje, przyczyny, formy i skutki konfliktu
  •procedura radzenia sobie z konfliktem w zespole
  •strategie radzenia sobie z konfliktem w firmie – pasywne i aktywne
  •rola Asystentki w rozwiązywaniu konfliktów

  Stres w pracy Asystentki
  •mechanizmy stresu /biologiczne i psychologiczne/ i jego czynniki oraz możliwości wpływania na stres.
  •objawy /krótkotrwałe i długotrwałe/ stresu i rodzaje stresu
  •aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu - identyfikacja indywidulanych zagrożeń
  •rozpoznawanie własnych mechanizmów stresu /m in. błędy i nawyki percepcyjne, "wewnętrzne stresory"/
  •sposoby radzenia sobie ze stresem: konstruktywne i destrukcyjne, doraźne i długoterminowe
  •rozpoznawanie własnych zasobów do radzenia sobie ze stresem
  •techniki radzenia sobie ze stresem w tym techniki relaksacyjne
  •własny plan zmian: dopasowanie technik radzenia sobie ze stresem, określenie celów i środków

 • tak

 • Warsztaty

 • asystentki personalne, asystentki zespołu

 • 1 250,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Agnieszka Korach - Psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy (SWPS/Laboratorium Psychoedukacji), archiwista. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych firm doradczych w Polsce. Zarządzała procesami administracyjno-personalnymi i zespołami pracowników biurowych. Autorka artykułów i porad dla menedżerów i pracowników sekretariatów/recepcji, kierowników biur /m.in. "Personel i Zarządzanie", "Sekretariat"/. Zapraszana jako ekspert do programów telewizyjnych /m.in. TVN, Polsat, TV Puls/ i audycji radiowych /m.in. Polskie Radio, Radio VOX/. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjno-biurowych. Twórczyni pierwszego w Polsce projektu szkoleniowo - rozwojowego "Akademii Asystentek i Sekretarek", Dyrektor Projektów Szkoleniowych ARK Consulting, pomysłodawczyni pierwszego w Polsce kobiecego portalu dla asystentek i sekretarek - PortalDlaSekretarek.pl. W zakresie szkoleń zamkniętych realizowała projekty m.in. dla: 3M, Ergo Hestia, Maspex, Mexem, ArcelorMittal, Ciech, ESP, Grupa INFOR, Izba Skarbowa, Krajowa Izba Gospodarcza, Kotlin, Publiczni.pl /szkolenia i zjazdy pracowników administracji publicznej/, Univeg i wiele innych.

Szkolenia o podobnej tematyce