16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Zakopane Termin pewny 1 590,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji Assessment/Development Center. Ponadto uczestnicy dowiedzą się oraz będą ćwiczyć ocenianie kandydatów/pracowników, opracowywanie raportów indywidualnych i zbiorczych.

 • Dzień I - Przygotowanie sesji AC/DC

  1. Proces Assessment/Development Center:
  • pytania przed wdrożeniem projektu oceny metodą AC/DC:
  • jaki jest cel projektu?
  • jakie działania będą podejmowane wobec pracowników/kandydatów po realizacji projektu?
  • komu przedstawić wyniki AC/DC?
  • jakiego rodzaju profil kompetencji będzie podczas projektu oceniany? (profil obecnie zajmowanego stanowiska, profil awansu, profil „rozwojowy”).
  • ile osób ma być objętych diagnozą?
  • jakie są kryteria doboru uczestników sesji DC?
  • jaki jest budżet na realizację oceny metodą AC/DC i działania rozwojowe?
  • kiedy korzystać z pomocy firmy zewnętrznej?
  • proces Assessment/Development Center.

  2. Kryteria Oceny:
  • jakie kryteria można oceniać podczas AC/DC?
  • zmienne osobowościowe, temperamentalne, inteligencja,
  • kompetencje,
  • nieobserwowalne podczas sesji kompetencje i ich wskaźniki,
  • konstruowanie kompetencyjnych skal obserwacyjnych.
  • rodzaj ocenianego profilu - profil obecnie zajmowanego stanowiska, profil awansu, profil „rozwojowy” – sposoby opracowywania.

  3. Przygotowanie sesji AC/DC:
  • zasady konstruowania ćwiczeń wykorzystywanych w ocenie,
  • testy wykorzystywane do diagnozy kompetencji, zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i poziomu inteligencji,
  • zasady konstruowania sesji – opracowanie programu,
  • prowadzenie sesji – kontrakt z uczestnikami i podawanie instrukcji.

  Dzień II - Ocena, przygotowanie raportów i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych

  1. Ocena kompetencji:
  • obserwowanie zachowania uczestników podczas sesji:
  • arkusze obserwacyjne,
  • na jakie zachowania zwracać uwagę podczas obserwacji?
  • zasady oceny kompetencji przy pomocy skal obserwacyjnych:
  • arkusze oceny kompetencji,
  • wnioskowanie na temat poziomu kompetencji.
  • błędy w procesie oceniania.

  2. Raporty indywidualne:
  • budowa raportu indywidualnego:
  • opis metodologii i projektu,
  • opis zachowań uczestnika sesji DC/AC,
  • ocena kompetencji,
  • wskazówki rozwojowe.

  3. Raport zbiorczy:
  • analiza zebranych wyników – możliwe statystyki,
  • ranking pracowników/kandydatów,
  • wybór najlepszego kandydata/pracownika,
  • wskazania rozwojowe.

  4. Sesje informacji zwrotnych:
  • schemat sesji informacji zwrotnych,
  • trudne sytuacje podczas sesji informacji zwrotnych,
  • indywidualne plany rozwojowe.

 • ukończenia szkolenia

 • Korzyści dla uczestników

  Pracownicy zdobędą teoretyczną wiedzę z zakresu:
  • aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę planując projekt oceny kandydatów/pracowników metodą AC/DC,
  • zmiennych, jakie mogą być diagnozowane podczas sesji AC/DC oraz tych, które trudno za pomocą tej metody ocenić,
  • konstruowania stosowanych podczas sesji AC/DC narzędzi oceny,
  • zasad konstruowania ćwiczeń oraz harmonogramu sesji AC/DC,
  • zasad prowadzenia sesji,
  • zasad obserwowania uczestników sesji i dokonywania ocen,
  • rodzajów zestawień i danych, jakie mogą być zawarte w raportach indywidualnych i zbiorczych,
  • zasad przeprowadzania sesji informacji zwrotnych i planowania rozwoju.

  Pracownicy przećwiczą:
  • konstruowanie narzędzi oceny – skale, testy, formularze,
  • konstruowanie zadań i programu sesji AC/DC,
  • ocenę uczestników sesji,
  • tworzenie raportów indywidualnych,
  • wyciąganie wniosków ze zbiorczych zestawień po sesji AC/DC,
  • przeprowadzanie sesji informacji zwrotnych.

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy odpowiadają w firmie za przygotowanie i przeprowadzenie procesów rekrutacji oraz rozwoju i oceny kadry – pracownicy działów HR. W zajęciach mogą wziąć także udział osoby, które przygotowują się do pełnienia roli asesora podczas sesji AC/DC.

 • 1 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce