Asertywny Menedżer

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie asertywności menedżerskiej, to odebranie cennej lekcji przeznaczonej dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli. Kurs przygotowuje do kształtowania asertywnej postawy menedżera oraz implementowania zasad asertywnej komunikacji w ramach zarządzanego zespołu.

  Jakie korzyści osiągniesz biorąc udział w szkoleniu?

  Budujesz własną postawę asertywną w pracy menedżera.
  Budujesz autorytet menedżerski.
  Uczysz się asertywnie komunikować w zespole.
  Dzięki asertywności, usprawniasz proces dystrybuowania zadań.
  Rozwijasz umiejętność udzielania pochwał czy krytyki.

 • 1. Asertywny menedżer – czyli jaki?

  • Cechy asertywnego menedżera

  • Czy bycie asertywnym się opłaca?

  2. Autodiagnoza poziomu asertywności w pracy

  • Wpływ moich przekonań na możliwość zmiany zachowań

  • Świadomość i zrozumienie własnego potencjału

  • Moje osobiste prawa w kontekście asertywności i możliwość ich rozszerzania

  3. Blokady zachowań asertywnych w pracy menedżera

  • Negatywny monolog wewnętrzny i jego destrukcyjny wpływ na moją postawę

  • Proasertywność jako czynnik wspomagający pracę menedżera

  • Proces przekształcenia

  4. Asertywne budowanie autorytetu menedżera

  • Pochodzenie władzy menedżera

  • Jak asertywna postawa wpływa na budowanie autorytetu

  5. Asertywna komunikacja ze współpracownikami

  • Komunikaty Ja versus komunikaty Ty

  • Model FUO – niezbędnik menedżera

  • Asertywna odmowa

  6. Umiejętne udzielanie informacji zwrotnych

  • Sposoby udzielania informacji zwrotnych

  • Asertywne wyrażanie próśb i poleceń

  • Efektywne chwalenie

  • Konstruktywna krytyka

  • Jak radzić sobie z trudną reakcją na feedback

  7. Asertywne techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych

  • Jak radzić sobie z różnicą zdań

  • Akceptowalne stawianie granic

  • Stanowcza łagodność w rozwiązywaniu konfliktów

  • Technika zdartej płyty

  8. Wypracowanie action plan dla asertywnego menedżera

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Warsztat, gry szkoleniowe i symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach.

 • Menedżerowie, kierownicy, liderzy wszystkich szczebli.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Szkolenia o podobnej tematyce