7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE Jak być asertywnym, pewnym siebie i bronić się przed manipulacjami ze strony otoczenia?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności.
  Technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów.
  Zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia.
  Zasadach asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia.
  Korzyściach posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Skutecznego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz obrony swoich granic.
  Świadomego kształtowania relacji zawodowych i prywatnych.
  Świadomego budowania swojej siły i stanowczości.
  Dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Asertywnością i pewnością siebie.
  Komunikacją ustną i pisemną.

 • TRENING ASERTYWNOŚCI. Szkolenie realizowane warsztatowo.

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestnikow.

  10:00 – 11:00 Czym jest asertywność.

  Czym jest asertywność?
  Skutki braku asertywności i korzyści z bycia asertywnym na co dzień.
  Agresja, uległość, asertywność – mechanizmy zachowań.
  Jakie są warunki asertywności? Siły hamujące i wspierające asertywność.
  Poczucie własnej wartości i świadomość swoich umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w biznesie.
  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 Jak odmawiać i jak mówić o tym, czego potrzebujemy.

  Analiza transakcyjna Berne’a
  Role: wybawca/prześladowca/ofiara. Jak wyjść z danej roli?
  Asertywność w komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
  Jak budować asertywne komunikaty?
  Jak skutecznie używać technik asertywności
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami

  Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami?
  Jak asertywnie prosić, egzekwować i odmawiać?
  Jak komunikować się z trudnymi rozmówcami w sposób asertywny?
  Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
  Jak asertywnie wymieniać poglądy?
  15:10 – 15:25 Przerwa

  15:25 – 16:10 Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami

  Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami?
  Jak asertywnie prosić, egzekwować i odmawiać?
  Jak komunikować się z trudnymi rozmówcami w sposób asertywny?
  Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
  Jak asertywnie wymieniać poglądy?
  Jak reagować na manipulacje ze strony otoczenia?
  Jak reagować na postawę roszczeniową, lekceważenie, poniżanie, niestosowne żarty?
  Jak asertywnie wyznaczać innym granice?
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu asertywności oraz sporządzenie osobistej check – listy.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:

  paneli dyskusyjnych,

  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,

  prezentacji,

  odgrywanie ról,

  analizy przypadków,

  filmów poglądowych.

 • Adresaci treningu asertywności:
  Osoby zainteresowane treningiem asertywności.
  Osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zwiększeniem własnej efektywności osobistej.
  Osoby zainteresowane budowaniem własnej marki.
  Osoby pracujące przy obsłudze klienta i chcące zwiększyć efektywność w zakresie reakcji na trudne sytuacje.
  Osoby zainteresowane rozwojem komunikacji ustnej oraz pisemnej z uwzględnieniem savoir vivre oraz technik perswazji.
  Osoby zarządzające zespołem bądź szykujące się do awansu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty
Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC
Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej.
Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej.
Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji.
Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.
Szkoli z zakresu bycia skutecznym i asertywnym liderem. Wspiera organizacje w budowaniu współpracy zespołowej.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coaching Community.

Szkolenia o podobnej tematyce