7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE Jak być asertywnym, pewnym siebie i bronić się przed manipulacjami ze strony otoczenia?

Trwa nabór Last minute 890 PLN 712,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności.
  Technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów.
  Zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia.
  Zasadach asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia.
  Korzyściach posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Skutecznego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz obrony swoich granic.
  Świadomego kształtowania relacji zawodowych i prywatnych.
  Świadomego budowania swojej siły i stanowczości.
  Dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Asertywnością i pewnością siebie.
  Komunikacją ustną i pisemną.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie asertywności.

  10:00 – 11:00 Moduł I. Czym jest asertywność?

  Skutki braku asertywności dla firmy, pracowników i klientów w organizacji.
  Dlaczego warto być dyplomatycznie asertywnym? Korzyści z asertywności.
  Jak rozróżnić asertywność od agresji lub uległości? Dlaczego chcąc być asertywnym bywamy agresywni?
  Jakie są warunki asertywności? Siły hamujące i wspierające asertywność.
  Poczucie własnej wartości i świadomość swoich umiejętności z zakresu asertywności w biznesie.
  11:00- 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 Moduł II. Jak mówić o tym, czego potrzebujemy?

  Analiza transakcyjna Berne’a. W co gają ludzie? Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica.
  Trójkąt dramatyczny S.Karpmana – wybawca/prześladowca/ofiara. Jak wyjść z danej roli? Cele i potrzeby graczy w drodze do asertywności.
  Jak rozpoznać asertywność dzięki mowie ciała oraz komunikacji werbalnej? Asertywność w komunikacji.
  Jak budować komunikaty asertywne- komunikaty Ja OK., Ty OK.
  Jak budować, przekazywać i przyjmować pochwały w asertywności?
  Jak skutecznie używać technik asertywności, takich jak: zdarta płyta; z treści na proces; chwila na oddech; odkładanie na później; demaskowanie aluzji; konkretyzowanie.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 Moduł III. Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

  Jak być dyplomatycznie asertywnym w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami?
  Jak komunikować się z trudnymi rozmówcami w sposób asertywny?
  Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
  Jak asertywnie wymieniać poglądy?
  Kiedy nie warto wchodzić w dyskusję?
  Jak asertywnie prosić , egzekwować i odmawiać?
  Jak reagować na postawę roszczeniową, gdy ktoś nas poniża, żartuje sobie z nas lub nas lekceważy?
  15:10 – 15:25 Przerwa

  15:25 – 16:10 Moduł IV. Jak radzić sobie z manipulacjami ze strony otoczenia?

  Jak radzić sobie z wampirami energetycznymi?
  Jak reagować na manipulacje ze strony otoczenia?
  Jak wyznaczać osobiste terytorium psychologiczne, czyli jak asertywnie wyznaczać innym granice?
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu asertywności oraz sporządzenie osobistej check – listy.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:

  paneli dyskusyjnych,

  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,

  prezentacji,

  odgrywanie ról,

  analizy przypadków,

  filmów poglądowych.

 • Adresaci treningu asertywności:
  Osoby zainteresowane treningiem asertywności.
  Osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zwiększeniem własnej efektywności osobistej.
  Osoby zainteresowane budowaniem własnej marki.
  Osoby pracujące przy obsłudze klienta i chcące zwiększyć efektywność w zakresie reakcji na trudne sytuacje.
  Osoby zainteresowane rozwojem komunikacji ustnej oraz pisemnej z uwzględnieniem savoir vivre oraz technik perswazji.
  Osoby zarządzające zespołem bądź szykujące się do awansu.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce