16 Godzin, 2 Dni

Asertywność Menedżera

więcej terminów () mniej terminów
 • CELE SZKOLENIA  - Zapoznanie uczestników z koncepcją postawy asertywnej opartej na godności, partnerstwie i uczciwości – korzystnie wpływającej na własny potencjał w budowaniu konstruktywnych relacji interpersonalnych  - Dostarczenie uczestnikom możliwości doświadczenia asertywności jako skutecznej metody zwiększającej pewność siebie i obniżającej napięcie w kontaktach z innymi  - Trening zastosowania narzędzi asertywnych umożliwiających obronę przed presją i zachowaniami inwazyjnymi, oraz zwiększających zakres konstruktywnego oddziaływania na innych i bycie ekspansywnym w sposób nieagresywny i bez używania manipulacji  - Rozwijanie umiejętności partnerskiej perswazji („gentle persuasion”) w kontaktach zawodowych i osobistych  - Pogłębienie wiedzy dotyczącej własnych celów, oczekiwań, potrzeb i intencji w kontaktach z otoczeniem i ich wpływu na skuteczne porozumiewanie się

 • TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Postawa asertywna
  - Monolog wewnętrzny i asertywne prawa

  - Motywowanie samego siebie

  - Umiejętność podejmowania decyzji

  - Dojrzałość i autorstwo własnych działań

  2. Asertywna komunikacja

  - Słuchanie reaktywne (parafraza, klaryfikacja, pytania otwarte)

  - Komunikaty typu TY i JA

  - Ćwiczenie komunikacji typu JA

  - 4 sfery świadomości

  - Konstrukcja informacji zwrotnej

  3. Asertywna obrona i stawianie granic

  - Odmawianie

  - Wyrażanie i obrona własnych poglądów

  - Reagowanie na nieuzasadnione uwagi krytyczne

  - Reagowanie na uzasadnione uwagi krytyczne

  - Obrona przed agresja, atakiem werbalnym (4 etapowa procedura obronna, koncentracja na formie, technika ostatniej szansy)

  - Obrona przed presją, manipulacją werbalną, ingerencją (klaryfikacja komunikatu, rozmowy na metapoziomie)

  4. Asertywna prezentacja rozwiązań i wywieranie wpływu

  - Sposoby argumentacji.

  - Skuteczne eksponowanie mocnych stron

  - Konfrontowanie opinii

  - Wyrażanie oczekiwań

  - Słuchanie reaktywne i sposoby zadawania pytań

  - Techniki przyspieszania decyzji partnera

  - Wpływ dostarczania wzmocnień pozytywnych

  5. Asertywna ekspansja

  - Konstruktywne wyrażanie złości - kontakt z własną energią

  - Wyrażanie próśb i oczekiwań

  - Wydawanie poleceń

  - Udzielanie krytyki konstruktywnej - nastawienie na rozwiązanie problemu

  - Umiejętność egzekwowania poleceń

  - Siła pochwały asertywnej w motywowaniu innych i wywieraniu wpływu interpersonalnego

  - Autoprezentacja - podstawa wszelkich prezentacji

  - Reagowanie na oceny pozytywne (sposoby przyjmowania komplementów)

  6. Planowanie zmian

  - identyfikacja obszarów rozwojowych

  - konstruowanie planów i kierunków zmian

 • Tak

 • Metody aktywne pracy z grupą.

Magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako trener działa od 1978 r. Od 1994 roku licencjonowany trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz stresu pracowniczego.Wraz z Marią Król-Fijewską opracował koncepcję „spowalniania czasu”- szkoleniowej pracy psychoedukacyjnej ze stresem.Jest autorem wielu programów szkoleniowych, konsultantem kilku firm. Zajmuje się również edukacją i superwizją trenerów i zespołów trenerskich.

Napisał kilka poradników psychologicznych, również dla środowisk menedżerskich. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.Prowadzila szkolenia między innymi dla: IKEA, SAGE, UPS, Polfarma, Jelfa, Mars, DB Schenker, BRE Bank S.A., Ochnik, itp.Szkolenia o podobnej tematyce