14 Godzin, 2 Dni

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać poczucie własnej wartości i zachowywać się asertywnie: odmawiać bez poczucia winy, reagować na krytykę, wyrażać swoje zdanie, rozmawiać z agresywnym klientem. Cele:

  Uświadomienie uczestnikom wiedzy na temat zachowań interpersonalnych

  Pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych

  Przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych

  Pokazanie technik wyrażania uczuć, życzeń i opinii

  Kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych

  Wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę

  Motywacja do pracy zawodowej

  Zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów

  Znajomość i obrona własnych praw

  Nauczenie pracowników różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją

 • Asertywność – czym jest, a czym nie jest?
  Idea i zasady zachowania asertywnego
  Osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
  Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych
  Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność
  Czy każdy może być asertywny?

  Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona
  Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
  Lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
  Obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

  Asertywność a myślenie o sobie
  Praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
  Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
  Ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja
  Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby

  Model postawy asertywnej
  Świadomość siebie a zwierciadło społeczne
  Co utrudnia mi bycie asertywnym?
  Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

  Techniki komunikacyjne w asertywności
  Asertywność a komunikacja
  Złote zasady asertywnej komunikacji
  Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie
  Umiejętność słuchania
  Mimika, gestykulacja, język ciała

  Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej
  Asertywna pochwała
  Wyrażanie własnych opinii i przekonań
  Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań
  Asertywna odmowa
  Asertywna krytyka
  Reagowanie na krytykę i atak
  Wyrażanie gniewu i złości
  Obrona własnych granic
  Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych

  Użyteczne techniki do stosowania w trudnych sytuacjach
  zdarta płyta
  słoń
  jujitsu
  asertywna kanapka
  asertywne odraczanie
  asertywne pytanie na pytanie

  Asertywność w organizacji
  Organizacyjne warunki dla asertywności
  Asertywne relacje ze współpracownikami
  Dlaczego asertywność jest potrzebna w zarządzaniu?
  Przywileje i obowiązki asertywnych menedżerów i pracowników
  Asertywne relacje z klientami miłymi i trudnymi

 • Adresaci szkolenia:

  Szkolenie skierowane jest do:

  pracowników i zespołów, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością

  pracowników działów kontaktujących się pracowników klientami

  pracowników posiadających problemy z asertywności, nieasertywnych

  pracowników nadmiernie uległych lub agresywnych

  przełożonych, zarządzających zespołem

  pracowników różnych działów współpracujących ze sobą

  osób dbających o zdrowie fizyczne i psychiczne

  osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ilona Rajchel

Posiadam kilkunastoletnie (od 2000r) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla odbiorców indywidualnych i biznesowych, w tym trzyletnie w prowadzeniu szkoleń w projektach EFS. Przez 5 lat Członek Zarządu Spółki Akcyjnej – z uprawnieniami do podejmowania decyzji strategicznych, przez 5 lat Dyrektor Działu Szkoleń w Spółce Akcyjnej – zarządzający zespołem od kilkunastu do stu kilkudziesięciu osób. Od 2008 roku stała współpraca z firmą szkoleniową Effect Group. Moje kwalifikacje obejmują świadczenie usług doradczych, prowadzenie treningów, szkoleń oraz coachingu z zakresu zarządzania miękkimi zasobami własnymi oraz zespołami ludzkimi. Tematy obejmują szeroki aspekt doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej w tym asertywności, prowadzenia wystąpień publicznych i zebrań, zarządzania czasem, konfliktem, kreatywnością, stresem, pozyskiwania i obsługi klientów (programy autorskie szkoleń i treningów menedżerskich z ww. obszarów).

Szkolenia o podobnej tematyce