16 Godzin, 3 Dni

Asertywność

4,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Asertywność jest ważną umiejętnością w komunikowaniu się z innymi ludźmi w sposób efektywny, mniej stresujący. Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności wyrażania opinii i przekazywania klarownych informacji, rozpoznawania własnych postaw wobec ludzi, wydawania spójnych sugestywnych komunikatów, rozwinięcie w uczestnikach postawy asertywnej potrzebnej w kontaktach na gruncie zawodowym. Uczestnicy poznają nowoczesne techniki oddziaływania na otoczenie. Szkolenie rozwija umiejętność komunikowania się, pomaga w czasie wystąpień publicznych, negocjacji. • Zdobyte umiejętności:

  - wykorzystanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych,
  - umiejętność wyrażania opinii,
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach napięć, stresów, sytuacjach konfliktowych,
  - budowania pewności siebie i odkrywania swoich mocnych stron  Program szkolenia

  1. Zachowania asertywne, agresywne, uległe

  - Jakie wykorzystujemy strategie działania
  - Co chcemy osiągnąć?
  - Jak pracować z celami?

  2. Mowa ciała – jak pracować ciałem?

  3. Głos – jak trenować głos?

  4. Słowa – słownictwo i mowa trafiająca do wielu zmysłów

  5. Spójność informacji werbalnych i niewerbalnych – przekonania, wartości i tożsamość

  6. Komunikat JA – mówienie o swoich uczuciach

  7. Techniki odmowy

  8. Przyjmowanie zażaleń i reklamacji

  9. Stawianie granic

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  gry menedżerskie,

  testy,

  praca z kamerą, omawianie

  dyskusja i prezentacja trenera.

  konsultacje

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne, menedżerskie oraz szkolenia z obsługi klienta, negocjacji. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej

Szkolenia o podobnej tematyce