0 Godzin, 2 Dni

Asertywność

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Asertywność to umiejętność komunikowania się w sposób skuteczny, pozwalający przekazywać informacje o naszych potrzebach, uczuciach i postawach, bez naruszania praw innych.  Każdy z nas napotyka w kontaktach z ludźmi na specyficzne dla siebie problemy. Te osobiste obszary trudności mogą dotyczyć m.in. wyrażania negatywnych uczuć bez obrażania innych, radzenia sobie z krytyką, odmawiania, czy umiejętności wyrażania akceptacji.  Umiejętność asertywnego zachowania jest potrzebna każdemu: w codziennych kontaktach międzyludzkich daje poczucie pewności siebie, a w sytuacjach trudnych pomaga poradzić sobie bez agresji.  PRZEZNACZENIE

  Dla wszystkich pracowników! Szczególnie przydatne dla tych, którzy stawiają czoła sytuacjom trudnym, w których atutem jest pewność siebie, spokój i zdecydowanie.  KORZYŚCI

  Uzyskanie umiejętności

  - rozpoznawania osobistych obszarów trudności w zachowaniach asertywnych

  - jasnego i otwartego sposobu komunikowania o swych poglądach, potrzebach

  i odczuciach

  - określenia swoich praw w sytuacjach interpersonalnych

  - efektywnego stosowania metod obrony swych praw

  - asertywnego zachowywania się w sytuacjach spornych

 • 1. Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników

  2. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

  3. Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe

  4. Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę

  5. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów

  6. Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dagmara Zielińska

Szkolenia o podobnej tematyce