0 Godzin, 0 Dni

Asertywna komunikacja w pracy Asystentki

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma pomóc uczestnikom radzić sobie w sytuacjach napięć, stresów i konfliktów w środowisku pracy oraz w sytuacjach wymagających skutecznych umiejętności komunikacyjnych. Poznane w trakcie szkolenia mechanizmy psychologiczne oraz techniki, mają wzmocnić pewność siebie uczestnikom i ułatwić im budowanie pozytywnych stosunków z otoczeniem poprzez poprawne komunikowanie się, konstruktywne wyrażanie poglądów, asertywne reagowanie na negatywne zachowania innych ludzi, chronienie swoich praw, przy jednoczesnym respektowaniu praw innych.

 • Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom możliwości wykorzystania postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych, szczególnie na gruncie zawodowym oraz nabycia umiejętności skutecznej komunikacji w biznesie.

  Program szkolenia:
  1. Przypomnienie podstaw teorii komunikacji.
  2. Co to jest asertywność

  • Pojęcia obiegowe a definicje asertywności
  • Podłoże psychologiczne
  • Asertywność czy „Sztuka mówienia nie”
  • Rodzaje postaw asertywnych
  • Etyka asertywności

  3. Postawy asertywne w sytuacjach zawodowych.

  • Sytuacje konfliktogenne i napięcia w zespole
  • Trudni współpracownicy
  • Relacje szef-podwładny
  • Problemy rywalizacji w grupie
  • Ochrona własnych granic
  • Terytorium psychologiczne

  4. Specyfika komunikacji asertywnej.

  • Asertywna odmowa
  • Asertywne przyjmowanie ocen i krytyki
  • Asertywne przyjmowanie pochwał
  • Asertywne wygłaszanie poglądów
  • Asertywne werbalizowanie oczekiwań
  • Asertywna obrona przed atakiem, agresją, manipulacją I nękaniem

  5. Asertywna komunikacja w zespole

 • Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia zgodny z wymogami prawnymi stawianymi przed instytucjami szkoleniowymi.

 • warsztaty umiejętności

  interaktywny wykład obrazowany multimedialnie

  prezentacje trenera i uczestników,

  praktyczne ćwiczenia z problemem do rozwiązania,

  studium przypadków

  ćwiczenia, gry, testy

  konsultacje grupowe i indywidualne

 • Dla osób pragnących zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie asertywnej komunikacji, do szeroko pojętego biznesu, kadry menedżerskiej każdego szczebla, działów handlowych, działów obsługi klienta, działów marketingu, działów hr i innych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

mgr Hanna Fiszer

Dosiadczony teoretyk i praktyk biznesu.

Studiowała psychologię i filologię na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowo: zarządzanie zasobami ludzkimi na SGH w Warszawie i podyplomowe Studium Retoryki na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Swoją wiedzę poszerzała uczestnicząc w wielu prestiżowych szkoleniach oraz seminariach z zakresu zarządzania. marketingu, procesów biznesowych oraz szeroko rozumianej sprzedaży, prowadzonych przez renomowane krajowe i międzynarodowe organizacje edukacyjne (m. in. Motorola University, William Davidson IInstitute). UUmiejętności praktczyne zdobyła w trakcie swojej kariery zawodowej od stanowiska referenta w administracji, poprzez różne stanowiska kierownicze i dyrektorskie w firmach krajowych i międzynarodowych, o różnych strukturach własnościowych. Obecnie prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową, jest właścicielem firmy doradczej Arkom – Centrum Szkoleniowo - Doradcze. Od lat pracuje jako wykładowca i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz w szkoleniach dla sprzedawców i służb marketingowych a także w szkoleniach dla kadry menedżerskiej z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Szkolenia o podobnej tematyce