100 Godzin, 0 Dni

Artystyczne układanie roślin - florystyka

więcej terminów () mniej terminów
  • Cel szkolenia: przyuczenie do zawodu.

    Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ”Mam kwalifikacje, mam pracę”, warsztaty psychologiczne są elementem obligatoryjnym. Szkolenie jest dla dorosłych osób pracujących, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego.

  • Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii roślin, rodzaj i przegląd roślin ozdobnych, narzędzia i materiały pomocnicze, artykuły dekoracyjne, zasady nowoczesnej florystyki, zajęcia praktyczne: florystyka ślubna (bukiety w mikrofonie, przypinki, dekoracje stołów), bukiety okrągłe spiralne, florystyka żałobna (wiązanka naręczna, na florecie tzw. wieniec), kompozycje w naczyniach, wianuszki, kompozycje z kwiatów ciętych w koszu, układanie kwiatów, stroiki świąteczne, kompozycje z kwiatów suchych

  • Oficjalne zaświadczenie na druku zgodnym z MEN o nabyciu umiejętności/kwalifikacji/specjalizacji w zakresie objętym kursem oraz specjalny Certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie

  • Stacjonarne

  • Uczestnikiem szkolenia może być dorosła osoba pracująca, która wyraża chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej

Szkolenia o podobnej tematyce