16 Godzin, 2 Dni

Archiwizacja dokumentów i danych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Nabycie i pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu umiejętności w zakresie:

  • aktów prawnych regulujących tematykę archiwizacji dokumentów

  • współczesnej dokumentacji jej rodzajów i podziału

  • dokumentacji tajnej i poufnej oraz dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej

  • organizacji pracy kancelaryjnej i czynności z tym związanych

  • porządkowania i ewidencjonowania akt oraz uzupełniania brakującej dokumentacji nie archiwalnej

  • konserwowania oraz udostępniania akt i dokumentów

  • celów tworzenia, organizacji oraz zadań archiwum zakładowego

  • przejmowania, gromadzenia, ewidencji akt i dokumentów

  • przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

  • zabezpieczenia, przechowywania oraz kasowania informacji zapisanych na nośnikach komputerowych

 • 1.DOKUMENTACJA – PODZIAŁ I RODZAJE.
  • Akty prawne dotyczące archiwizacji i archiwum.
  • Dokumentacja współczesna jej rodzaje i podział.
  • Podział na archiwalną i nie archiwalną.

  2. KANCELARIA ORAZ CZYNNOŚCI KANCELARYJNE.
  • Organizacja pracy kancelaryjnej.
  • Porządkowanie i ewidencjonowanie akt.
  • Brakowanie dokumentacji nie archiwalnej.

  3. ARCHIWUM ZAKŁADOWE.
  4. OCENA WARTOŚCI I SPOSOBY POSTEPOWANIA Z INFORMACJAMI ZAPISANYMI NA NOSNIKACH KOMPUTEROWYCH.

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Zajęcia teoretyczne połączone z elementami praktycznymi wykorzystującymi pracę w grupach, dyskusję, analizę przypadków, wykładów interaktywnych.

 • Przedstawicieli firm oraz instytucji i jednostek administracji publicznej zajmujących się archiwizowaniem dokumentów, osoby odpowiedzialne za prowadzenie sekretariatów, archiwów zakładowych oraz wszystkie osoby zamierzające podjąć pracę w charakterze archiwisty.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia archiwów elektronicznych oraz oprogramowania do tych archiwów.

Szkolenia o podobnej tematyce