14 Godzin, 2 Dni

Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK)

więcej terminów () mniej terminów
 • Metody badań zdolności systemów pomiarowych (kontrolnych) stosowanych do kontroli alternatywnej wyrobów (ocena: dobry / zły) wg wytycznych MSA-4. Błędy kontroli alternatywnej - błędy I i II rodzaju, powtarzalność, niepoprawność. Test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa” – Cross Tab Method), metoda analityczna (Analytic Method), metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method).

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  • Systemy pomiarowe dla właściwości mierzalnych a systemy do oceny alternatywnej (systemy pomiarowe „atrybutowe” - dobry / zły) - porównanie.

  • Błędy I i II rodzaju i ich skutki dla kontroli jakości.

  • Przegląd stosowanych metod oceny zdolności systemów pomiarowych.
  • Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej wg wytycznych MSA-4:

  • Test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa" – Cross Tab Method).

  • Metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method).

  • Metoda analityczna (Analytic Method), wykres zdolności sprawdzianu (GPC – Gauge Performance Curve).

  • Wskaźniki oceny zdolności systemu kontroli alternatywnej (ocena błędów I i II rodzaju, ocena powtarzalności, ocena niepoprawności dla poszczególnych kontrolerów i zespołu).

  • Interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i poprawy skuteczności kontroli.

  Ćwiczenia:

  • Metoda „Kappa” – ćwiczenia indywidualne i grupowe, rozwiązanie przypadku i symulacje kontroli w celu poznania i zrozumienia metodyki.

  • Metoda detekcji sygnałów – ćwiczenie indywidualne, rozwiązanie przypadku w celu zrozumienia metodyki,

  • Metoda analityczna – ćwiczenie indywidualne, dyskusja rozwiązanego przypadku w celu poznania przebiegu i zrozumienia wyników testu statystycznego.

  W przypadku szkoleń zamkniętych:


  Ćwiczenia wykonywane mogą być na bazie próbki wyrobów Klienta; wymaga to wcześniejszego przygotowania próbki przez Klienta w uzgodnieniu z trenerem.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta)

 • • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów.
  • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym
  • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców.
  • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
  • Inżynierowie procesu.
  • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949.
  • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).
  • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów.
  • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Tagi msa KAPPA

Szkolenia o podobnej tematyce