14 Godzin, 2 Dni

Analiza i raportowanie w MS Excel

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą popularnego oprogramowania MS Excel pod kątem oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy i przetwarzania danych.
  Przedstawienie metod i narzędzi koniecznych dla celów statystycznych, opisowych i efektywnego raportowanie wnioskowania dla celów planowania i prognozowania.
  Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego
  w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych
  • Ocena własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel
  • Podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces
  • Wymiana doświadczeń na analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy

 • Program szczegółowy:
  • Wstępna charakterystyka programu Excel – skoroszyty, arkusze, formaty, dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków), makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA), transfer danych, organizacja pracy..
  • Statystyczna analiza danych - – Wbudowane funkcje statystyczne - parametry opisowe, rozkłady, regresja i korelacja itd. , statystyczna analiza danych z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak – parametry opisowe, histogram, generowanie liczb losowych, analiza zachowania parametrów w czasie, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.
  • Graficzna prezentacja danych – standardowe i niestandardowe typy wykresów, zapisywanie, otwieranie
  i zabezpieczanie wykresów (dane do wykresów, tworzenie wykresów, zmiana wyglądu wykresów, uzupełnianie, aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.
  • Przetwarzanie danych – listy, filtry, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazodanowe (zarządzanie listami). Scenariusze, praca ze scenariuszem, analiza wariantowa (menadżer scenariuszy edycja, usuwanie, szukanie wyniku), optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver (sterowanie, wybór metody, praca z modelem, definicja celu, raporty, ograniczenia). Tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe)
  • Wymiana danych, ochrona - import/ export z innymi aplikacjami, współużytkowanie (rejestrowanie i przeglądanie zmian, scalanie skoroszytów i ich rozsyłanie), ochrona danych (zabezpieczenia, rodzaje zabezpieczeń)
  • Funkcje daty i czasu, funkcje tablicowe – wpisywanie informacji na temat. data/czas, operacje liczbowe, dostępne funkcje data/godzina, serie – zestawienie, praktyczne wykorzystanie.
  • Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – procedury makr, rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr). Środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – obiekty, właściwości, metody. Definiowanie
  i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA. Dokumentowanie makr i funkcji użytkownika. Przykładowa aplikacja w Excelu.

  Ćwiczenia :
  Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel
  • Możliwości wykorzystania Excela w zakresie podstawowym
  • Statystyczna analiza danych – obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA) , regresja i korelacja, wstęp do prognozowania
  • Graficzna prezentacja danych – tworzenie wykresów
  • Konstrukcja tabel przestawnych
  • Narzędzia bazodanowe w Excelu – listy, filtry, funkcje bazodanowe
  • Czas i data w Excelu – praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty
  • Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu
  • Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA)
  • Omówienie przykładowej aplikacji w Excelu
  • Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami

 • certyfikat TQMsoft

 • Warsztaty połączone z wykładami

 • • osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
  • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki,
  • liderzy i członkowie zespołów doskonalących

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce