13 Godzin, 2 Dni

Analiza i opis stanowisk

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zrozumienie charakteru stanowiska jako wypadkowej procesów pracy i struktury organizacyjnej pozostaje ciągle punktem wyjścia efektywnego zarządzania pracownikami, zapewnienia, że cele przed nimi wyznaczane będą osiągane, a oni sami będą właściwie wynagradzani. Zastrzeżenie to zachowuje ważność niezależnie od tego czy skupiamy się na jasnym definiowaniu zakresów odpowiedzialności pracowników, czy na elastycznych rolach opartych na kompetencjach ludzi, którzy je odgrywają. Bez tego rozumienia praca w przedsiębiorstwie nie będzie zarządzana efektywnie, cele nie będą osiągane, a zatrudnieni nie będą właściwie nagradzani i rozwijani.  Hay pomaga w definiowaniu i analizowaniu stanowisk w sposób, który najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa. Osoby, które rozpoczynają pracę nad analizą i opisem stanowisk, znajdą w tym programie wszystkie potrzebne podstawowe techniki.  Po zakończeniu programu jego uczestnicy będą:

  - znać dokładnie proces analizy stanowiska

  - myśleć o stanowisku w kategoriach jego zakresów odpowiedzialności, a nie działań i czynności

  - umieć skonstruować spójny i przejrzysty opis stanowiska

  - prowadzić doradztwo w zakresie tworzenia opisów stanowisk

  - dokonywać umiejętnych ocen jakości opisu stanowisk

  - wybierać właściwe podejścia do opisu stanowiska

 • 1. Konstrukcja stanowiska - miejsce w procesie pracy
  - Mapowanie procesów pracy
  - Przebieg procesu pracy - jego wpływ na konstrukcję stanowiska
  2. Opis i analiza stanowiska
  - Wpływ na wynik jako podstawowy element opisu
  - Typy stanowisk
  - Zasady opisu
  - Metody opisu
  - Komponenty opisu
  3. Zastosowanie opisu i analizy stanowiska
  - Podstawa polityki personalnej
  - Zrównoważona karta wyników
  - Wyceny stanowisk wg metody Punktowo-Profilowej Hay
  - Rynkowe systemy wynagrodzeń
  - Analiza efektywności struktury organizacyjnej
  4. Ćwiczenia z opisu stanowisk
  Uczestnicy szkolenia wezmą udział w ćwiczeniu z opisu stanowiska. Przedmiotem opisu będzie ich obecnie zajmowane stanowisko. Warsztaty z opisu przeprowadzone będą w czasie i w sposób umożliwiający przećwiczenie każdego komponentu formularza przez każdego z uczestników.

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Anna Jabłońska-Trepka

Anna Jabłońska-Trepka jest absolwentką Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. W Hay Group pracuje od roku 2000, obecnie na stanowisku Management Consultant, jest koordynatorem praktyki "Restrukturyzacja zatrudnienia/outplacement". W Hay, specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze wsparciem przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji zatrudnienia - przygotowania organizacji do procesu zmiany oraz outplacementu dla odchodzących pracowników. Jest autorem lub współautorem wielu projektów w ww. dziedzinie, dla firm przemysłowych, sektora bankowego, energetycznego i wielu innych. Bezpośrednio po studiach przez okres 3 lat pracowała jako specjalista, inżynier w przemyśle, zajmując się zagadnieniami inżynierii ochrony środowiska a następnie koordynowała projekty związane z organizacją pracy i redukcją kosztów w wydziałach produkcyjnych. W latach 1998-2000 pracowała jako konsultant w Zespole Doradztwa Kadrowego w Ernst&Young Management Consulting Services. Jako konsultant, koordynowała lub uczestniczyła w projektach związanych z analizą pracy, badaniem efektywności zatrudnienia, projektowaniem i wdrażaniem procedur zarządzania zasobami ludzkimi tj.: wartościowanie stanowisk i wdrażanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń, strategie rozwoju i szkoleń, zarządzanie wynikami pracy i inne.

Szkolenia o podobnej tematyce