8 Godzin, 1 Dni

Analiza finansowa

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych.

  Nabyte umiejętności umożliwią porównywanie własnego przedsiębiorstwa do innych z danej branży, a także badanie zmian w obrębie danego przedsiębiorstwa w czasie przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 • Program ramowy kursu (8 godzin)

  1. Wstęp do analizy finansowej w Microsoft Excel
  2. Przegląd i zastosowanie funkcji finansowych
  3. Amortyzacja – różne metody obliczania
  4. Wartość inwestycji – obliczanie odsetek i rat, stopy zwrotu
  5. Prognozy finansowe
  6. Miary ryzyka finansowego

 • Po zakończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 31 poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

 • warsztaty

  wykłady

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marzena Moritz - główny księgowy w firmach z branży budowlanej, medycznej i szkoleniowej

Artur Migas - doktorant Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Szkolenia o podobnej tematyce