8 Godzin, 1 Dni

Amortyzacja bilansowa i podatkowa

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Szkolenie ma na celu przedstawienie Uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z amortyzacją w ujęciu bilansowym oraz podatkowym.

  • I. Zagadnienia ogólne
    1. Pojęcie amortyzacji
    2. Przedmiot amortyzacji
    a) Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
    b) Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
    3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

    II. Amortyzacja bilansowa
    1. Plan amortyzacji
    2. Metody amortyzacji
    a) Metoda liniowa
    b) Metoda degresywna
    c) Metoda progresywna
    d) Metoda amortyzacji jednorazowej i metoda zbiorowego odpisu amortyzacyjnego
    e) Metoda naturalna
    f) Metoda zróżnicowanego odpisu
    3. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych
    4. Zmiana stawki amortyzacyjnej dla celów bilansowych

    III. Amortyzacja podatkowa
    1. Metody amortyzacji
    a) Metoda liniowa
    b) Metoda degresywna
    c) Metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych
    d) Metoda jednorazowej amortyzacji
    2. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych
    3. Zmiana stawki amortyzacyjnej dla celów podatkowych
    4. Środki trwałe używane sezonowo
    5. Dotacja na dofinansowanie zakupu środka trwałego
    6. Czy korzystniej jest zaliczyć składnik majątku do środków trwałych czy do wyposażenia?


    więcej na www.witkowska.pl

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Wykłady i ćwiczenia

  • Księgowi oraz pracownicy służb finansowych w firmach

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • Materiały szkoleniowe, poczęstunek konferencyjny, obiad

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Elżbieta Kozłowska

Szkolenia o podobnej tematyce