0 Godzin, 0 Dni

AKADEMIA FINANSISTY: Planowanie finansowe- budowanie prognozy finansowej i aplikowanie o środki z programów operacyjnych UE 2007-2013 (wniosek w generatorze wniosków, biznes plan, studium wykonywalności)

więcej terminów () mniej terminów
 • * zdobycie praktycznych umiejętności aplikowania o fundusze unijne dla przedsięwzięć komercyjnych i niekomercyjnych,

  * budowanie biznesplanu wg wymogów instytucji wdrażających

 • Aplikowanie o środki z funduszy strukturalnych UE:

  * programy funduszy UE dostępne w Polsce (dodatek: fundusze z Mechanizmów Norweskich / EOG);
  * zasady dystrybuowania funduszy unijnych;
  * budowanie wniosku o dotację: ćwiczenia w generatorze wniosków POKL;
  * kluczowe punkty oceny - ważne elementy wniosku o dotację, na które należy zwrócić uwagę;
  * procedury oceny wniosków;
  * budowanie studium wykonalności i biznesplanu w formatach wymaganych:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniew Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniew PO Innowacyjna Gospodarka

  Część finansowa biznesplanu - budowanie w MS Excel prognozy finansowej w formie uproszczonej oraz w formie bilansu i rachunku zysków i strat.

 • Szkolenie ma formę warsztatu kształtującego praktyczne umiejętności.  Zastosowana zostanie następująca metoda:  * wprowadzającego mini wykładu,

  * dyskusji moderowanej,

  * wspólnych ćwiczeń – rozwiązywanie casus-ów w grupie,

  * ćwiczeń z użyciem programów: MS Excel, generator wniosków

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni trenerzy- wykwalifikowani specjaliści, praktycy

i eksperci w danej dziedzinie. Autorzy licznych publikacji w pismach branżowych

i portalach internetowych. Wykładowcy, łącząc wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie swojej praktyki zawodowej, starają się , przekazać jak najwięcej informacji i każdemu uczestnikowi poświęcić tyle czasu ile jest to konieczne.

Szkolenia o podobnej tematyce