48 Godzin, 6 Dni

grupa max.

Advanced Negotiation Program (ANP)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia negocjacji z klientem
  Poznanie praktycznego zastosowania modeli negocjacyjnych
  Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania skutecznych decyzji
  Usprawnienie i rozwinięcie warsztatu umiejętności negocjacyjnych
  Rozszerzenie pakietu dostępnych metod podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach negocjacyjnych
  Zwiększenie skuteczności indywidualnej w zakresie prezentowania swojego stanowiska i wywierania wpływu
  Zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach negocjacyjnych
  Dostarczenie impulsu rozwojowego poprzez pogłębiony feedback trenerski

 • Program "Negocjacje zaawansowane" przygotowuje do udziału w całym procesie negocjacyjnym - od określenia celów do wypracowania optymalnych wyników. Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów umiejętności interpersonalnych, podczas których uczestnicy przyswoją metody prowadzenia negocjacji biznesowych oraz sterowania relacjami poprzez negocjacje. Warsztatowy charakter zajęć pozwala opanować techniki negocjacyjne i sprawdzić w praktyce swoje umiejętności zawierania oczekiwanego porozumienia.

  Tematyka szkolenia

  W dzisiejszym silnie konkurującym otoczeniu proces sprzedaży staje się coraz bardziej wymagający. Kluczową częścią tego procesu są negocjacje. Sprzedawcy dużą część swojego czasu spędzają na balansowaniu interesów pomiędzy stronami. Z tego też powodu krytycznie ważne stają się umiejętności negocjacyjne. Ich brak lub niewłaściwe stosowanie stanowią realne zagrożenie dla przychodów i zysku firm oraz uniemożliwiają budowanie, cennych dla współczesnego biznesu, długotrwałych relacji z klientami.

  Głównym celem programu jest kompleksowe przygotowanie do prowadzenia negocjacji w taki sposób, by osiągnąć najlepsze wyniki biznesowe i zbudować trwałą relację z klientem.

  SESJA I. Psychologia konfliktów – wprowadzenie do negocjacji

  SESJA II. Etapy procesu negocjacji w praktyce biznesowej

  SESJA III. Wywieranie wpływu i manipulacje w negocjacjach

 • Na koniec kursu otrzymują Państwo certyfikat IBD Business School (w języku polskim oraz angielskim). Istnieje też możliwość odpłatnego uzyskania certyfikatu International Education Society. Jest to międzynarodowy certyfikat akceptowany na całym świecie. IES wydała dotąd ponad 51.000 międzynarodowych certyfikatów, z których ich posiadacze skorzystali nie tylko w krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Afryce i Azji. Koszt certyfikatu IES - 400 zł.

 • Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystywane metody szkoleniowe w trakcie programu:

  symulacje
  gry negocjacyjne
  ćwiczenia indywidualne i grupowe
  dyskusje i moderacja prowadząca do wymiany doświadczeń i opinii
  case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż.
  role play, scenki
  filmy szkoleniowe, fragmenty obrazujące przykłady omawianych treści
  testy, kwestionariusze - indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju

 • Grupa docelowa

  Menedżerowie sprzedaży
  Pracownicy działów sprzedaży
  Przedstawiciele handlowi
  Osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się negocjacjami zarówno z kontrahentami firmy, jak i wewnątrz organizacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Włodzimierz K. Buśkiewicz - Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie zarządcze zdobył pracując między innymi jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Biznesu.

Dariusz Jęda - Praktyk biznesu z ponad 10-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje się w projektowaniu procesów związanych z rozwojem.

Waldemar Szymecki - Trener z 20-letnim doświadczeniem menedżerskim i sprzedażowym. Posiada praktyczne doświadczenie w negocjacjach, m. in. w branżach FMCG oraz RTV/AGD, zarówno w kanale B2C, jak i B2B. Brał udział w negocjacjach.

Szkolenia o podobnej tematyce