7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zmiany ADR 2017.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

 • CELEM SZKOLENIA JEST:
  Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

  JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
  - możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
  - możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
  - uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  - „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
  - możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
  - okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
  - możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ TOWARY NIEBEZPIECZNE.
  - Informacje ogólne.
  - Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
  - Podstawowe definicje.
  - Struktura Umowy ADR.
  - Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
  - Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

  2. WYŁĄCZENIA Z PRZEPISÓW ADR.
  - Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji, z wynikające z przepisów szczególnych, wynikające z limitów ilościowych na opakowanie.
  - Wyłączenia z wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach lub z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.

  3. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

  4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU (NADAWCA, ZAŁADOWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA).
  - Opakowania.
  - Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
  - Kategorie i rodzaje opakowań.
  - Grupy i symbole opakowań.
  - Instrukcje pakowania.
  - Oznakowanie opakowań.

  5. OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK.
  - Definicja sztuki przesyłki.
  - Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
  - Nalepki ostrzegawcze i informacyjne ich rodzaje i przeznaczenie.

  6. DOKUMENTY WYMAGANE W PRZEWOZACH ADR.
  - Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
  - Dokumenty kierowcy i pojazdu.
  - Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
  - Instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

  7. POJAZDY W PRZEWOZACH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
  - Oznakowanie pojazdów.
  - Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
  - Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
  - Wyposażenie pojazdów.
  - Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
  - Konstrukcja pojazdów.

  8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
  - Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
  - Raport powypadkowy.
  - Działania ratunkowe służb ratowniczych.
  - Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone.

  9. PODSUMOWANIE.
  - Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

  DODATKOWO:
  - Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płytę CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
  - Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, tel. kom.:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

 • Warsztaty, wykład, studia przypadków

 • Wszystkie osoby zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053 Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Praktyk. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.

Szkolenia o podobnej tematyce