Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Gdańsk Trwa nabór 790,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • rozwój umiejętności wspierania i rozwijania pracowników w procesie adaptacji
  przedstawienie roli i znaczenia wprowadzenia nowego pracownika do firmy i zespołu
  zapoznanie z etapami adaptacji i rolą HR na każdym z nich
  przybliżenie wachlarza narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie adaptacji
  uświadomienie obszarów wykorzystania wiedzy zdobytej w procesie adaptacji w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
  rozwój kompetencji skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespole
  uświadomienie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu pracowników i ich konsekwencji;

 • Moduł 1. Rola HR w procesie adaptacji

  Kto odpowiada za adaptację pracownika?
  Znaczenie procesu adaptacji: dlaczego warto zainwestować w proces adaptacji pracowników.

  Moduł 2. Obszary adaptacji

  Organizacja: misja i cele
  Zespół: struktura i zależności
  Zasady pracy: regulaminy i procedury
  Stanowisko pracy: zadania, obowiązki, bezpieczeństwo

  Moduł 3. Etapy procesu adaptacji i procedura adaptacji – zaprojektowanie procesu, opracowanie procedury i narzędzi.

  Adaptacja nowych pracowników – cele, zasady i etapy.
  Praktyczne kroki adaptacji pracownika.
  Zakres wdrożenia
  Elementy ułatwiające adaptację
  Zakres pakietów informacyjnych
  Forma podsumowania wdrożenia

  Moduł 4. Narzędzia stosowane w / wspierające adaptację

  Instrukcje stanowiskowe
  Szkolenia stanowiskowe
  Coaching
  Feedback
  Monitoring procesu

  Moduł 5. Efektywne wykorzystanie versus konsekwencje nieskutecznego procesu adaptacji

  Świadome kształtowanie polityki kadrowej (zatrzymanie talentów versus wysoki poziom rotacji)
  Motywacja i budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i wzmacniającej identyfikację z firmą
  Wstęp do planowania ścieżek karier i przygotowania strategii rozwoju kadr

  Moduł 6. Adaptacja a wyzwania współczesnego HR i Managera.

  Zarządzanie Zmianą
  Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

  Przykładowe metody szkoleniowe:
  Tradycyjne / zwyczajowo stosowane:
  Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
  Symulacje i gry zespołowe
  Dyskusje moderowane
  Autorskie:
  Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

 • Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, dyskusje moderowane.

 • Dla pracowników działów HR, dla managerów

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 790,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce