24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 15

ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji 2018 - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Kołobrzegu (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).

Dźwirzyno Termin pewny 1 990,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.
  Elektronizacja 2018:
  Od 18 kwietnia 2018 obowiązuje składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
  Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
  PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

  Dzień 1
  1. Wprowadzenie do zamówień publicznych.
  Rynek zamówień publicznych w Polsce.
  Dyrektywy, ustawy towarzyszące, rozporządzenia wykonawcze.
  Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy Pzp.
  Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania Pzp.
  Pojęcie wykonawcy.
  Definicje ustawowe.
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.
  Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
  Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.
  Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.
  Zasada prymatu trybów przetargowych.
  Zasada ochrony tajemnicy handlowej.
  Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.
  3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia - wstęp.
  Planowanie postępowania.
  Określenie wartości zamówienia.
  Zasady obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
  Treść i publikacja ogłoszeń.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.
  Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.
  Wyjaśnienia do SIWZ.

  Dzień 2
  5. Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku.
  Przetarg nieograniczony.
  Przetarg ograniczony.
  6. Tryby szczególne w zamówieniach publicznych.
  Negocjacje z ogłoszeniem.
  Zamówienie z wolnej ręki.
  Negocjacje bez ogłoszenia.
  Licytacja i aukcja elektroniczna.
  Dialog konkurencyjny.
  Partnerstwo innowacyjne
  Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.
  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  7. Przygotowujemy ofertę.
  Zakres oferty.
  Forma, termin i miejsce składania.
  Prawidłowe podpisywanie i parafowanie ofert- wady oświadczeń woli.
  Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.
  Przygotowywanie oferty- praktyczne warsztaty.
  Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.
  8. Proces wyboru oferty.
  Otwarcie ofert.
  Poprawianie błędów w ofercie.
  Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
  Kryteria oceny ofert.
  Odrzucenie oferty.
  Wybór najkorzystniejszej oferty.
  Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
  Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.

  Dzień 3
  9. Umowa w zamówieniach publicznych.
  Zawarcie umowy- informacje ogólne.
  Gwarancja jakości, rękojmia za wady, warunki płatności.
  Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne.
  Odstąpienie od umowy.
  Nieważność umowy o zamówienie publiczne
  10. System ochrony praw wykonawców.
  Odwołanie i postępowanie odwoławcze.
  Postępowanie skargowe.
  Inne instytucje ochronne art. 181 Pzp
  Przygotowujemy odwołanie- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.
  11. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
  Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów,
  Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.
  12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.
  13. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.
  14. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników szkolenia.

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I :
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (możliwość skorzystania z atrakcji dostępnych w hotelu, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (możliwość skorzystania z atrakcji dostępnych w hotelu, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (możliwość skorzystania z atrakcji dostępnych w hotelu, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

  Inwestycja:

  1990.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
  3 noclegi w Kołobrzegu w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 450 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna, grota solna, piłkarzyki, konsola do gier)
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
  Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
  1690 zł netto - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
  1990 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
  2440 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

  Miejsce szkolenia:
  Hotel HAVET Hotel Resort & SPA***** ul. Wyzwolenia 29,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDźwirzyno - Kołobrzeg
  odległość od PKP Kołobrzeg: 9,8 km

  Sosnowy las, naturalna wydma i tylko 3 minuty od szerokiej, piaszczystej plaży. Powietrze jest tu czyste, bogate w jod oraz olejki eteryczne z lasu sosnowego. Te wyjątkowe walory nadmorskiej przyrody sprawią, że odzyskasz wewnętrzną równowagę. Przeciwdziałają zmęczeniu i depresji. Tutaj każdy wdech niesie ze sobą korzyści zdrowotne.

  W ramach szkolenia możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
  -basen
  -sauna
  -grota solna
  -bilard, piłkarzyki
  -konsola do gier
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

  *W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:
  -pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  -specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  -przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
  -przedstawiciele administracji rządowej;
  -pracownicy firm i przedsiębiorstw będących Wykonawcami zamówień publicznych;
  -pracownicy firm i przedsiębiorstw zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych;
  -wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 • 1 990,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  zakwaterowanie

Maria Sobieska
Specjalizacja trenerska:

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania administracyjnego w praktyce. Prawnik i wieloletni praktyk, posiada też doświadczenie w pracy w administracji publicznej na wyższym stanowisku kierowniczym. Osoba, która w swojej karierze zawodowej realizowała faktycznie zadania z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także uczestniczyła w postępowaniach administracyjnych przed sądami, SKO, a także współpracowała z urzędami i jednostkami podległymi n w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w przepisów. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i procedur , które stają się żywym odzwierciedleniem problemów z jakimi stykają się osoby zatrudnione w różnych sektorach w tym również w administracji publicznej.

Szkolenia o podobnej tematyce