32 Godzin, 4 Dni

3D Studio MAX - Podstawy 3D

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie obejmuje zapoznanie się z interface

 • 1. Wprowadzenie do programu 3DS MAX
  - Widok aksonometryczny, ortogonalny, izometryczny i perspektywa
  - Korzystanie z funkcji przeciągnij i upuść
  - Skróty klawiaturowe przyśpieszające pracę
  - Konfiguracja okien widokowych
  - Cofanie i zapisywanie zmiany w oknie widokowym
  - Wyświetlanie siatek w oknie widokowym
  - Poruszanie się po wirtualnej scenie
  - Zmienianie układu okien widokowych
  - Obszary bezpieczne
  - Definiowanie regionów
  - Przystosowanie interfejsu do własnych potrzeb
  - Praca z plikami
  - Praca z odnośnikami zewnętrznymi na potrzeby pracy zespołowej
  - Wybieranie jednostek systemowych
  - Importowanie i Eksportowanie obiektów
  - Mergeowanie scen
  - Wyszukiwanie plików za pomocą MaxFind
  - Ustawianie preferencji programu
  - Tworzenie świateł w scenie
  - Modyfikacja parametrów świateł
  - Praca ze światłami
  - Podgląd cieni w scenie
  - Omówienie zastosowania odpowiednich świateł
  - Tworzenie kamer
  - Praca z kamerami
  - Modyfikacja parametrów kamer
  - Dodawanie efektów kamer
  - Dodawanie ruchu kamery
  - Zastosowanie kamer typu Free oraz Target
  - Obiekty pomocnicze (Helpers)
  - Tworzenie obiektów pomocniczych i ich znaczenie
  - Tworzenie i praca z obiektami z grupy Systems
  - Zastosowanie obiektu RingArray
  - Praca z obiektem RingArray i zmiana jego domyślnych obiektów
  - Zastosowanie i tworzenie z systemami oświetlenia Daylight
  - Edytor materiałów
  - Omówienie funkcji znajdujących się w edytorze materiałów
  - Nakładanie materiałów na obiekt
  - Modyfikowanie wyglądu materiału na obiekcie
  - Tworzenie gotowego obrazu sceny poprzez renderowanie
  - Ustawianie parametrów silnika renderującego
  - Typy renderowania
  - Korzystanie z gotowych ustawień do renderowania i ich modyfikowanie
  - Tworzenie obiektów Scatter
  - Edycja wierzchołków, krawędzi, brzegów, wielokątów i elementów
  - Modyfikator Editable Poly
  - Korzystanie z pędzli i profilów deformujących
  - Malowanie deformacji
  - Praca z pod elementami obiektów
  - Stosowanie modyfikatorów siatkowych
  - Edycja obiektów parametrycznych za pomocą modyfikatorów
  - Praca z obiektami sklejanymi
  - Praca z obiektami typu Compound objects
  - Zapoznanie się z programem do sculpturingu MudBox
  - Rysowanie i edycja splajnów
  - Splajny edytowalne
  - Praca z pod obiektami splajnów
  - Modyfikatory dla splajnów
  - Tworzenie obiektów na podstawie splajnów
  - Przekształcanie splajnów w obiekty renderowalne
  - i wiele innych
  2. Materiały
  - Zapoznanie się z edytorem materiałów
  - Pozyskiwanie map używanych w materiałach
  - Tworzenie materiałów
  3. Renderowanie
  - Praca z silnikami renderującymi ScanLine i Mental Ray
  Szczegółowy opis szkolenia na naszej stronie internetowej www.thebrain.pl

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - THEBRAIN

 • Ćwiczenia

 • Po zakończonym szkoleniu, uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku modelarza, zajmując się przygotowywaniem modeli na potrzeby animacji i wizualizacji. Będzie potrafił płynnie posługiwać się programem oraz narzędziami w nim zawartymi.

 • 1950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce